คุณแม่ช่างพูดสร้างคุณลูกแสนฉลาด

คุณแม่ช่างพูดสร้างคุณลูกแสนฉลาด
คุณแม่ช่างพูดสร้างคุณลูกแสนฉลาด

Talkative mother makes smart children

ผู้เขียน : แชกอา แชกอา (Chaek-a chaek-a)
ภาพประกอบ : เชว์ฮยอนจู (Choi, Hyun-Joo)
แปล : อรกูล (คุ้มอาตม์ดี) หาญกิจรุ่ง
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์สุขภาพ
อื่นๆ : 202 หน้า

การเลี้ยงลูกตั้งแต่ขวบปีแรก ให้มีพัฒนาการที่ดีและเหมาะสมกับช่วงวัย ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลย โดยเฉพาะการรับมือกับลูกในวัยที่เริ่มพูดได้ และมีความอยากรู้อยากเห็น พร้อมที่จะตั้งคำถามกับทุกเรื่องๆ รอบตัว  

แทนที่จะคิดว่า “ลูกเรา ทำไมถึงช่างอยากรู้อยากเห็น ช่างซักช่างถามเสียจริงๆ” คุณแม่มาเปลี่ยนตัวเองเป็น “คุณแม่ช่างจ้อ” ไปกับลูกด้วย เพื่อกระตุ้นจิตใจที่ช่างสงสัยและพร้อมเรียนรู้ของเด็กดีกว่าไหม เพราะการพูดคุยสื่อสารกับลูกเป็นก้าวแรกของการสอนให้เด็กรู้จักมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่อยู่ใกล้ตัวที่สุด ซึ่งก็คือคุณแม่ ผู้เป็นแม่แบบคนแรกของลูก

หนังสือเล่มนี้รวบรวมตัวอย่างสถานการณ์ต่างๆ ที่แม่และลูกแต่ละช่วงวัยสามารถมีปฏิสัมพันธ์และทำกิจกรรมร่วมกัน  ทุกคำตอบ ทุกคำพูด ท่าทีต่างๆ และการแสดงออกที่คุณแม่มีต่อลูก จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการหล่อหลอมทัศนคติของเด็ก ซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างเสริมทักษะต่างๆ ความรู้ความเข้าใจ และความมีเหตุมีผล ตลอดจนวุฒิภาวะทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา  เป็นคู่มือน่ารัก อ่านง่าย และช่วยให้คุณแม่เกิดไอเดียในการสื่อสารกับลูกน้อยอย่างสร้างสรรค์ และสนุกสนานไปด้วยกัน

ปกติ: 235 บาท
ขาย:212 บาท
212 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9789742478025

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้านี้ (กรณีต้องการคำตอบจากทางเรา กรุณา คลิ้กที่นี่)

กรุณาปล่อยให้ช่องนี้ว่าง ไม่มีข้อมูลใดๆ