คัมภีร์ฉุดธุรกิจปากเหว ให้ฟื้นคืนชีพ

คัมภีร์ฉุดธุรกิจปากเหว ให้ฟื้นคืนชีพ
คัมภีร์ฉุดธุรกิจปากเหว ให้ฟื้นคืนชีพ

ISBN : 9786161403041
โดย : ยูอิจิโร่ นากายาม
แปล : พิชามณชุ์ โสมรังสรรค์
สำนักพิมพ์ : สุขภาพใจ
อื่น : 168 หน้า

SME เพิ่มกำไร ทำได้จริง

เพิ่มยอดขายกว่า 100 ล้านเยน ได้ใน 1 ปี ด้วยการคิดนอกกรอบและการสร้างแบรนด์และยังคงรักษาความเติบโตทุกปี 100 ล้านเยนต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ด้วยวิธีของนากายามะ

เพิ่มยอดขาย ขายกว่า 100 ล้านเยนได้ใน 1 ปี ด้วยการคิดนอกกรอบและสร้างแบรนด์แบบใหม่ กลั่นประสบการณ์กว่า 2 ทศวรรษของนักบริหารญิ่ปุ่นมือทอง เป็นคู่มือย่อยง่าย สำหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงและจากกรอบความเชื่อเดิมๆ

คู่มือการสร้างแบรนด์ที่เข้าใจง่ายที่สุด พร้อมกรณีศึกษาที่คุณจะตาสว่าง สร้างเสน่ห์ให้แบรนด์ด้วย 3 องศ์ประกอบ “ ข้อมูล, สินค้า, สื่อถ่ายทอด  “ โนว์ฮาวของเทคโนโลยีเชื่อมต่อแม่เหล็ก” ทำให้ยอดขายที่ตกลงพลิกฟื้นมาได้ 7 เท่าเป็นกราฟตัว V”  

ปกติ: 250 บาท
ขาย:225 บาท
225 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786161403041