คัดเขียนอักษรจีนขั้นพื้นฐาน

คัดเขียนอักษรจีนขั้นพื้นฐาน
คัดเขียนอักษรจีนขั้นพื้นฐาน

ISBN : 8858757412605
โดย : นพพิชญ์ ประหวั่น
สำนักพิมพ์ : ต้นกล้า
อื่นๆ : 56 หน้า

‘คัดเขียนอักษรจีน ขั้นพื้นฐาน’ เล่มนี้ จัดทำขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาจีนและผู้ที่มีพื้นฐานมาบ้างแล้ว โดยเนื้อหาส่วนแรกเป็นการฝึกเขียนเส้นพื้นฐานที่ประกอบเป็นตัวอักษรจีนอย่างครบครัน ซึ่งการฝึกเขียนเส้นขีดต่างๆ บ่อยๆ จะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเขียนอักษรจีนได้อย่างลื่นไหล ทำให้ตัวอักษรที่เขียนได้สัดส่วนสวยงาม ซึ่งคำศัพท์ที่รวบรวมมานั้นเป็นคำศัพท์ที่มีจำนวนขีดที่ไม่มากจนเกินไป  ช่วยให้ผู้เรียนสามารถจดจำคำศัพท์ได้ง่าย

นอกจากนี้ยังมีภาพประกอบเป็นอักษรภาพโบราณที่วิวัฒนาการมาจากรูปภาพทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดของอักษรจีนแต่ละตัว พร้อมเสริมการวิวัฒนาการของตัวอักษรในแต่ละยุคแต่ละสมัย ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจคำศัพท์และจดจำอักษรจีนนั้นๆ ได้ดีขึ้น

ปกติ: 75 บาท
ขาย:68 บาท
68 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 8858757412605