ความสุขของสมเด็จพระเทพฯ

ความสุขของสมเด็จพระเทพฯ

ISBN : 9786167195056

ผู้เขียน : โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ 

สำนักพิมพ์ : พี.วาทิน พับลิเคชั่น

อื่นๆ : 152 หน้า

เรื่องราวเกี่ยวกับสมเด็จพระเทพฯ ในด้านต่างๆ ที่ทำให้พระองค์ทรงเกษมสำราญ ทั้งจากที่พระองค์ทรงเล่าหรือมีพระนิพนธ์ไว้เอง จากบันทึกหรือการบอกเล่าประชาชนที่ได้พบเห็น และจากประสบการณ์ของผู้เขียน ซึ่งได้เคยร่วมชั้นเรียนระดับปริญญาโทกับสมเด็จพระเทพฯ โดยแบ่งออกเป็นเรื่องย่อย จำนวน 20 เรื่อง อาทิ ความสุขเมื่อทรงดนตรี, สักวาพาเพลิน, ความสุขกับการ์ตูนฝีพระหัตถ์, บทเรียนจากการนับข้าวสาร, ขบวนเสด็จที่น่ารักที่สุดในโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

สมเด็จพระเทพฯทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน ความสุขของพระองค์ท่านย่อมเป็นสิ่งที่ผู้คนอยากรู้ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่คนในสังคมมีความเครียดสูง หนังสือนี้ขอความร่วมมือจากสื่อในการประชาสัมพันธ์ได้ง่าย และทางสนพ.จะทำใบปิดโฆษณาสำหรับร้านนายอินทร์ด้วย

ปกติ: 199 บาท
ขาย:179 บาท
179 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167195056