ความลับของผู้ชาย มารยาร้ายๆ ของผู้หญิง

ความลับของผู้ชาย มารยาร้ายๆ ของผู้หญิง
ความลับของผู้ชาย มารยาร้ายๆ ของผู้หญิง

ISBN :  9786167572338
ผู้เขียน : พรพิมล ศิริกุล
สำนักพิมพ์ : Getidea BOOKHOUSE
อื่นๆ :  288 หน้า

"ความลับของผู้ชาย มารยาร้ายๆ ของผู้หญิง" เล่มนี้  เป็นหนังสือที่เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมต่อระหว่างช่องว่างความสัมพันธ์ของผู้หญิงและผู้ชายที่ขาดหายไป  ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างเพศ  ความไม่เข้าใจกัน การเอื้ออาทรดูแลจิตใจซึ่งกันและกัน และทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย เพื่อนำกลับมาเติมเต็มให้กันและกัน ทำให้เราสามารถเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างเพศได้   และตัวคุณเองก็จะกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามมากขึ้น  ความสัมพันธ์ระหว่างเพศตรงข้ามก็จะงอกงามและยั่งยืน 

ปกติ: 199 บาท
ขาย:179 บาท
179 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167572338