ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปรับปรุง 2015

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปรับปรุง 2015
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปรับปรุง 2015

โดย : สุพรรษา ยวงทอง
สำนักพิมพ์ : โปรวิชั่น
อื่นๆ : 296 หน้า / พิมพ์สีทั้งเล่ม

ฉบับปรับปรุง 2015 ใช้กับหลักสูตรปริญญาตรี ทุกสถาบัน

  • เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น, เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต และรายวิชาที่เกี่ยวข้องในสายสังคมศาสตร์ ทุกสาขาวิชา
  • สอดคล้องกับรายวิชาที่ว่าด้วยความรู้เบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน
  • มีภาพประกอบการอธิบายอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย
ปกติ: 185 บาท
ขาย:167 บาท
167 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786162045325