ครอบครัว พื้นฐานความเป็นอัจฉริยะ "หมายเลข ๑"

ครอบครัว พื้นฐานความเป็นอัจฉริยะ "หมายเลข ๑"
ครอบครัว พื้นฐานความเป็นอัจฉริยะ "หมายเลข ๑"

โดย : ดร.ปทัตตา ภริตาธรรม
สำนักพิมพ์ : แพรธรรม
อื่นๆ : 256 หน้า / กว้าง 14.9 เซนติเมตร สูง 21.5 เซนติเมตร

การสร้างพื้นฐานที่มั่นคงเพื่อสร้างความพร้อม  ศักยภาพของสมองกับทฤษฎีการศึกษา  หลักการเรียนรู้ตามธรรมชาติ  ธรรมชาติของอัจฉริยภาพ  สภาวะทางจิตใจ  สร้างเสริมมนุษยสัมพันธ์  ค่านิยมเกี่ยวกับการทำงาน  ก้าวสู่โลกกว้างและการดำเนินชีวิต  สร้างการรู้จักตัวตน  การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น  สร้างเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาคำพูด  สร้างเสริมระบบความคิด  ธรรมชาติของมนุษย์  ศักยภาพของจินตนาการ ฯลฯ

ปกติ: 190 บาท
ขาย:171 บาท
171 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167283883