ครอบครัวอาเซียน

ครอบครัวอาเซียน
ครอบครัวอาเซียน

โดย : กองบรรณาธิการ
สำนักพิมพ์ : นกฮูก
อื่นๆ : 160 หน้า / สี่สี

อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East AsianNations : ASEAN) ที่ใครหลายคนต่างพูดถึงนั้นมีด้วยกันทั้งหมด 10 ประเทศ โดยมีประเทศที่เป็นเสาหลักในการก่อตั้ง 5 ประเทศ ประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ และไทย ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) ซึ่งได้มีการลงนามที่วังสราญรมย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 

   การร่วมมือในกรอบของอาเซียน มีสาระสำคัญ 3 เสาหลัก คือ

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community–APSC)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community–AEC)

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community–ASCC)

ทั้งนี้ในการร่วมมือกันในแต่ละด้านก็จะทำให้เกิดผลประโยชน์ต่อประเทศสมาชิก ซึ่งถ้าหากประเทศใดมีความพร้อม และเข้าใจถึงจุดประสงค์ของการเปิดประชาคมอาเซียนก็จะทำให้เกิดความได้เปรียบเป็นอย่างมาก เพราะการเปิดอาเซียน ก็หมายถึงการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน เคลื่อนย้าย แรงงาน ทุน กันได้อย่างเสรี โดยเฉพาะจำนวนประชากรที่มีจำนวนมากในภูมิภาคเอเชีย ก็จะทำให้ผลประโยชน์ทั้งหมดตกสู่ผู้ที่มีความพร้อมแล้วเท่านั้น

หนังสือ ............................ เล่มนี้ ได้มีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ทุกคนจำเป็นต้องรู้ ทั้งข้อมูลทั่วไป ประวัติความเป็นมา วัฒนธรรม การแต่งกาย การนับถือศาสนา ภาษาราชการ การเมืองการปกครอง ระบบการเงิน ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้ท่านผู้อ่านมีความรู้รอบตัว เฉกเช่นเดียวกับการได้เรียนรู้ประเทศของตนเอง นอกจากนี้ภายในหนังสือยังมีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับ อาหารการกิน และสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ สำหรับผู้ที่ต้องการไปเยือนประเทศต่างแดน ปิดท้ายข้อมูลแต่ละประเทศด้วยสถานที่ เบอร์ติดต่อ สถานทูตไทยประจำประเทศต่างๆ ในอาเซียน มีไว้จะได้อุ่นใจเวลาต้องการความช่วยเหลือ

“วันนี้คุณพร้อมที่จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนไปพร้อมกับเราแล้วหรือยัง”

ปกติ: 179 บาท
ขาย:161 บาท
161 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786162561337