ครบเครื่องเรื่องการเจรจาต่อรอง

ครบเครื่องเรื่องการเจรจาต่อรอง

รวบรวมการเจรจาต่อรอง แบบต่าง ๆ ไว้ครบถ้วน ทั้งแบบแข่งขัน แบบร่วมมือ แบบสร้างความสัมพันธ์ รวมถึงการใช้ตัวแทน การรวมกลุ่ม การใช้ฝ่ายที่สาม และการเจรจา

ISBN : 9789744433350

ผู้เขียน : ผศ. วิชัย โถสุวรรณจินดา

รหัสสินค้า : 9789744433350
จำนวน : 320 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 145 x 210 x 16 มม.
น้ำหนัก : 335 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ 
ชนิดปก : ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ : กระดาษถนอมสายตา 
สำนักพิมพ์ : ส.ส.ท., สนพ. 
เดือนปีที่พิมพ์ : กรกฎาคม 2551
 
มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ทุกด้านในการเจรจาต่อรอง ได้แก่ ความสำคัญของการเจรจา แนวคิดและทฤษฎีในการเจรจาต่อรอง ลักษณะของนักเจรจา การวางแผนในการเจรจา กระบวนการในการเจรจา อำนาจในการเจรจา การสื่อสารในการเจรจา และจริยธรรมในการเจรจา นอกจากนี้ยังรวบรวมการเจรจาต่อรองแบบต่าง ๆ ไว้ครบถ้วน ทั้งแบบแข่งขัน แบบร่วมมือ แบบสร้างความสัมพันธ์ แบบใช้ตัวแทน แบบการรวมกลุ่ม แบบใช้ฝ่ายที่สาม และการเจรจาต่อรองระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงาน ด้วยการอธิบายเนื้อหาที่ครบถ้วนและครอบคลุมแบบเข้าใจได้ง่าย สามารถเรียนรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งทางธุรกิจ การค้า การซื้อขาย หรือแม้แต่ในชีวิตประจำวัน พร้อมด้วยเกม แบบทดสอบ และกรณีศึกษาเพื่อฝึกฝนสู่การเป็นสุดยอดนักเจรจาต่อรอง
 
สารบัญ
บทที่ 1 ความสำคัญของการเจรจาต่อรอง
บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีในการเจรจาต่อรอง
บทที่ 3 ลักษณะของนักเจรจาต่อรอง
บทที่ 4 การวางแผนในการเจรจาต่อรอง
บทที่ 5 กระบวนการในการเจรจาต่อรอง
บทที่ 6 อำนาจในการเจรจาต่อรอง
บทที่ 7 การสื่อสารในการเจรจาต่อรอง
บทที่ 8 จริยธรรมในการเจรจาต่อรอง
บทที่ 9 การเจรจาต่อรองแบบแข่งขัน
บทที่ 10 การเจรจาต่อรองแบบร่วมมือ
...ฯลฯ...
ปกติ: 195 บาท
ขาย:176 บาท
176 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9789744433350