คนและเหตุการณ์ของไทยที่ยูเนสโกยกย่อง

คนและเหตุการณ์ของไทยที่ยูเนสโกยกย่อง
คนและเหตุการณ์ของไทยที่ยูเนสโกยกย่อง

รหัสสินค้า : 9786160003556
โดย :  สมบัติ จำปาเงิน
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์
อื่นๆ : 392 หน้า 

ร่วมภาคภูมิใจกับบุคคลและเหตุการณ์สำคัญของไทยที่ยูเนสโกประกาศยกย่อง 

- สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 
- สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์
- พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
- พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
- สุนทรภู่ 
- พระยาอนุมานราชธน 
- สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปรมานุชิตชิโนรส 
- สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
- ศาสตราจารย์ พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ 
- สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี 
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
- ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 
- พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
- กุหลาบ สายประดิษฐ์ (ศรีบูรพา) 
- พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส) 
- พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท 
- เอื้อ สุนทรสนาน (สุนทราภรณ์) 
- หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช 
- หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ 
- สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 
- ฉลอง ๗๐๐ ปีเชียงใหม่

ปกติ: 260 บาท
ขาย:234 บาท
234 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160003556