คณิตศาสตร์ Hands-on : เผยโฉมโจรขโมยช็อกโกแลต และอีก 23 กลคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ Hands-on : เผยโฉมโจรขโมยช็อกโกแลต และอีก 23 กลคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ Hands-on : เผยโฉมโจรขโมยช็อกโกแลต และอีก 23 กลคณิตศาสตร์

Wie man einen Schokoladendieb entlarve ...und andere mathmatische zaubertricks

ISBN : 9786160415809
โดย : Carla Cederbaum
แปล : วรางคณา ศิริวานนท์ และ อรรถพล เตชะพันธุ์
ภาพประกอบ :  Anna Zimmermann
จำนวน : 184 หน้า

เมื่อเรื่องบวก ลบ คูณ หาร ความเป็นเหตุเป็นผล และคณิตศาสตร์ พื้นฐานอื่นๆมารวมกับกล คำถามเหล่านี้จะเกิดขึ้น

  • คำนวณอย่างไรให้ไวเท่าจรวด
  • รู้ไหมว่าจำนวนใดหนักที่สุด
  • ตัวเลขบ่งบอกอนาคตได้อย่างไร
  • เผนโฉมจอมโจรช็อกโกแลต
ปกติ: 148 บาท
ขาย:133 บาท
133 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160415809