คณิตศาสตร์ธุรกิจ : Business Mathematics

คณิตศาสตร์ธุรกิจ : Business Mathematics
คณิตศาสตร์ธุรกิจ : Business Mathematics

โดย : อาภรพันธ์ ว่องไว
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
หน้า : 400 หน้า

วิชาพื้นฐานและวิชาเลือกเสรี สำหรับนักศึกษาที่เรียน คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเศรษฐศาสตร์

ปกติ: 240 บาท
ขาย:216 บาท
216 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160819393