คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์

คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์

โดย : ฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 192 หน้า

เรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับ
 

  • ระบบจำนวน
  • ระบบเลขฐาน
  • การแทนค่าและหลักการคำนวณของเครื่องคอมเพิวเตอร์
  • ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
  • พีชคณิตบูลีนและวงจรลอจิกเบื้องต้น
  • พีชคณิตเชิงเส้นและเมทริกซ์

 

  • อธิบายเป็นขั้นตอนพร้อมภาพประกอบด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
  • เล็งเห็นความสำคัญในหลักคณิตศาสตร์ที่มีต่อระบบคอมพิวเตอร์
  • เหมาะสำหรับเป็นคู่มือเรียนและผู้สนใจทั่วไป
ปกติ: 120 บาท
ขาย:108 บาท
108 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160820719