ข้อเท็จจริงเจ็ดปัญหาของประชาชนจีน

ข้อเท็จจริงเจ็ดปัญหาของประชาชนจีน
ข้อเท็จจริงเจ็ดปัญหาของประชาชนจีน

ISBN : 9789749850695
โดย : บุญศักดิ์ แสงระวี
สำนักพิมพ์ : สุขภาพใจ
อื่น : 144 หน้า

ภูมิหลัง
นับแต่สถาปนาประเทศจีนใหม่ การปฏิรูปเปิดประเทศพร้อมๆกับเศรษฐกิจในประเทศพัฒนาก้าวกระโดดไปอย่างรวดเร็ว เป็นที่จับตามองของทั่วโลกนั้น เริ่มเกิดปัญหาความไม่สมดุล เผยให้เห็นความเหลื่อมล้ำ ความขัดแย้งต่างๆ ก่อให้เกิดความกังวลสงสัยในหมู่ประชาชน

ปัญหา
ฝ่ายวิชาการของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้เขียนสรุป "จะพิจารณา 7 ประเด็นอย่างไร" เพื่อมองเห็น เข้าใจสาเหตุ และการแก้ปัญหา ในประเด็นเหล่านี้
-เหตุใดระดับการพัฒนาจึงไม่สมดุลกันทั้งประเทศ
-คนงานหายาก
-หาหมอยาก
-การศึกษาไม่ยุติธรรม
-บ้านอยู่อาศัยทำไมราคาสูงนัก
-การแบ่งสรรรายได้ไม่ยุติธรรม
-เหตุใดปรากฏการณ์เสื่อมโทรมจึงเกิดขึ้น

ทางออก
"ในโลกนี้ไม่มีที่ไหนไม่มีความขัดแย้ง เมื่อความขัดแย้งเก่าแก้ให้ตกไปแล้วความขัดแย้งก็เกิดขึ้น วนเวียนกันเป็นวัฏจักร ทว่าการวนเวียนแต่ละครั้งก็เหมือนตะปูควง ยกระดับขึ้นสูงไปอีกขั้นหนึ่ง"

คำกล่าวเช่นนี้หากเราได้ศึกษาเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ย่อมช่วยแก้ปัญหาที่ดำรงอยู่ทั้งในระดับบุคคล ธุรกิจเอกชน จนถึงระดับรัฐบาล ช่วยให้เกิดการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมั่นคง

สารบัญ
1. เหตุใดการพัฒนาพัฒนาของทั่วประเทศจึงไม่สมดุล ?
2. เหตุใดจึงเกิดปัญหาการหาคนงานยาก ?
3. เหตุใดจึงมีปัญหา "หา หมอ ยาก" ?
4. เหตุใดการศึกษาจึงไม่ยุติธรรม ?
5. เหตุใดราคาบ้านอยู่อาศัยจึงสูงนัก ?
6. เหตุใดการแบ่งสรรรายได้จึงไม่ยุติธรรม ?
7. เหตุใดจึงมีปรากฏการณ์เสื่อมโทรมเกิดขึ้น ?

ปกติ: 100 บาท
ขาย:90 บาท
90 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9789749850695