ขุนพลประจัญบาน ดาเตะ GAIDEN เล่ม 07

ขุนพลประจัญบาน ดาเตะ GAIDEN เล่ม 07
ขุนพลประจัญบาน ดาเตะ GAIDEN เล่ม 07

男塾外伝 伊達臣人
Date Omito Gaiden
Otokojuku Gaiden - Date Omito 
Otoko Jyuku Gaiden Date Omito

ISBN : 9786168034330
โดย : AKIRA MIYASHAITA (Original) / TOMOKAZU OMATSU (Illustration)
ลิขสิทธิ์ : Nihonbungeisha Co., Ltd.

พวกเราสามคนล้วนรวมใจเป็นหนึ่งเดียว!!
สามมารหมัดผู้สืบทอดตำแหน่งอย่างผ่าเผยเรื่อยมา
จะจารึกประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้ตราบชั่วนิรันดร์!!

 

ปกติ: 90 บาท
ขาย:81 บาท
81 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 417001230075