ขัตติยะประเพณี

ขัตติยะประเพณี
ขัตติยะประเพณี

โดย : ส.พลายน้อย
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์
อื่นๆ : 304 หน้า

“หนังสือ ขัตติยะประเพณี นี้ มิใช้ตำราพระบรมราชาภิเษก
เป็นแต่เพียงหนังสือรวบรวมบทความสารคดีที่เกี่ยวเนื่องกับ
ขนบประเพณีของพระมหากษัตริย์ที่มีมาแต่โบราณ บางเรื่องเป็น
เกร็ดตำนานที่เล่าขานกันมาแต่โบราณกาลครั้งดึกดำบรรพ์ ซึ่ง
บางท่านว่าเป็นเปลือกเป็นกระพี้ ไม่เป็นหลักฐาน แต่ผู้เขียนเห็นว่า
ต้นไม้ที่มีอายุนับร้อยปีนั้นก็เพราะมีเปลือกมีกระพี้ห่อหุ้มอยู่ ประวัติ
ตำนานต่างๆ ที่สืบทอดมานับร้อยนับพันปี ก็อาศัยการบอกเล่าจดจำ
สือต่อกันมา น่าจะมีแก่นความจริงบางอย่างแอบแฝงอยู่ แต่เมื่อ
ปัญญาสอดส่องไปไม่ถึงจึงไม่เห็นความสำคัญ”

ปกติ: 300 บาท
ขาย:270 บาท
270 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160036813