ขอบคุณนะผึ้งน้อย

ขอบคุณนะผึ้งน้อย
ขอบคุณนะผึ้งน้อย

Bong-Bong Meets the Strawberry Flower
นิทานวิทยาศาสตร์ พัฒนาทักษะสมอง EP

ISBN : 9786160443994
เรื่อง : Irumi
ภาพประกอบ : YEAKYUNG PARK
แปล : ฐิติยา โรจน์สวัสดิ์สุข
อื่นๆ : -

เรียนรู้เรื่องการผสมเกสรดอกไม้

รู้ไหมว่าดอกไม้เป็นส่วนประกอบสำคัญ
ของต้นไม้ เพราะทำให้เกิดผลและเมล็ด
ช่วยให้ต้นไม้สืบพันธุ์ต่อไปได้
แต่ดอกไม้เกิดขึ้นมาได้อย่างไร
และแต่ละดอกมีส่วนประกอบอะไรบ้าง

ปกติ: 98 บาท
ขาย:88 บาท
88 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160443994