กำเนิดและความเปราะบางของเสรีประชาธิปไตย

กำเนิดและความเปราะบางของเสรีประชาธิปไตย
กำเนิดและความเปราะบางของเสรีประชาธิปไตย

ISBN : 9786167207049
โดย : สมเกียรติ วันทะนะ
อื่นๆ : 256 หน้า
ความเป็นสมัยใหม่ (Modernity) ให้กำเนิดแก่รัฐชาติ (Nation - Stste) ; รัฐชาติให้กำเนิดแก่เสรีประชาธิปไตย (Liberal Democracy) ; ปัจจุบัน โลกาภิวัฒน์ผลักดันความเป็นสมัยใหม่ให้ก้าวสู่สภาวะหลังสมัยใหม่ (postmodern) ฐานะของรัฐชาติจึงเคลื่อนและสั่นคลอน ความหวั่นไหวของเสรีประชาธิปไตย จึงไม่อาจหลีกเลี่ยงได้...

ปกติ: 185 บาท
ขาย:167 บาท
167 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167207049