กาแล็กซี่เอ็กซ์เพรส 999 เล่ม 14 - สถานีปลายทาง

กาแล็กซี่เอ็กซ์เพรส 999 เล่ม 14 - สถานีปลายทาง
กาแล็กซี่เอ็กซ์เพรส 999 เล่ม 14 - สถานีปลายทาง

銀河鉄道999
Galaxy Express 999
Ginga Tetsudō Surī Nain
Goodbye Galaxy Express 999
Sayonara Ginga Tetsudou 999
GALAXY EXPRESS 999
โดย : MATSUMOTO Leiji
ลิขสิทธิ์ : SHOGAKUKAN INC.

MATSUMOTO Leiji PRESENTS

Don't look back, just believe in your way.
Even in confusion, you can make progress.
You can enjoy detours only in yourth.
It brings you a lot of things.
So, dry your eyes, and keep going Forward.
 

ปกติ: 45 บาท
ขาย:41 บาท
41 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 1011800210881