กาลครั้งหนึ่ง ใน "จีนยุคใหม่" Once Upon a Time in (New) China

กาลครั้งหนึ่ง ใน "จีนยุคใหม่" Once Upon a Time in (New) China
กาลครั้งหนึ่ง ใน "จีนยุคใหม่" Once Upon a Time in (New) China

ISBN : 9786165656153
โดย : มีชัย เตชาภิประณัย  / สุภัททกิต เจตทวีกิจ
สำนักพิมพ์ : -
อื่นๆ : 188 หน้า

เมื่อโลกของจีนมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย กาลครั้งหนั่งในจีนยุคใหม่ จะทำให้ผู้อ่านได้ท่องโลกจีนยุคใหม่ไปด้วยกัน

ปกติ: 240 บาท
ขาย:216 บาท
216 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786165656153