การเดินทางของพระพุทธเจ้าหลังตรัสรู้

การเดินทางของพระพุทธเจ้าหลังตรัสรู้
การเดินทางของพระพุทธเจ้าหลังตรัสรู้

ISBN : 9786161834180
โดย : ศรัณยู นกแก้ว
สำนักพิมพ์ : Amarin Dhamma
อื่นๆ :  235 หน้า

เจาะลึกประวัติศาสตร์ครั้งพุทธกาล บุคคลสำคัญ เหตุการณ์สำคัญ และสถานที่สำคัญ  ช่วง 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า

ในสมัยพุทธกาล นับแต่ตรัสรู้พระพุทธเจ้า พระองค์เสด็จไปเผยแผ่พุทธศาสนาแก่พุทธสาวกยังสถานที่สำคัญในอินเดีย รวมทั้งสังเวชนียสถานต่างๆ และพุทธสถานสำคัญที่ยังปรากฏร่องรอยให้เห็นเป็นหลักฐานจนถึงทุกวันนี้ ตลอด 45 พรรษา เกิดเหตุการณ์สำคัญอะไร ณ สถานที่ใดบ้าง  พร ะองค์ทรงเดินทางไปยังเมืองต่างๆ เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา และทางแสดงธรรมโปรดจนพุทธสาวกสำเร็จเป็นพระอรหันต์กันมากมาย และทรงบัญญัติพระวินัยและคำสอนจนสืบทอดมาปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกในทุกวันนี้ พุทธสถานที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ ยังคงทิ้งร่องรอยทางประวัติศาสตร์ให้่ห็นว่าเป็นเรื่องจริงที่มีมายาวนานกว่า 2600 ปีมาแล้ว เนื้อหาบอกถึงไทม์ไลน์ของเหตุการณ์ และบุคคลสำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล และมีภาพสถานที่สำคัญในแต่ละเมืองที่พระองค์เสด็จไปประทับอยู่ เพื่อให้เห็นว่าเป็นเรื่องจริง ไม่ใช่เรื่องในตำนานที่แต่งกันขึ้นมา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการปูพื้นฐานความเข้าใจให้กับพุทธศาสนิกชนที่จะไปแสวงบุญที่ประเทศอินเดีย
 

ปกติ: 215 บาท
ขาย:194 บาท
194 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786164834180

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้านี้ (กรณีต้องการคำตอบจากทางเรา กรุณา คลิ้กที่นี่)

กรุณาปล่อยให้ช่องนี้ว่าง ไม่มีข้อมูลใดๆ