การเงินส่วนบุคคล

การเงินส่วนบุคคล
การเงินส่วนบุคคล

โดย : สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชี่น
หน้า : 216 หน้า

ตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาระดับ ปวช. 2001 - 0006 การเงินส่วนบุคคล

เนื้อหาประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคล งบประมาณส่วนบุคคล การออมเงิน การลงทุน การลงทุนในกองทุนรวม การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ การวางแผนการเงินเพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อยานพาหนะ และรายจ่ายอื่นๆ การวางแผนเพื่อวัยเกษียณอายุ และการบริหารการเงินส่วนบุคคลเพื่อความพอเพียง

 

ปกติ: 150 บาท
ขาย:135 บาท
135 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160805617

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้านี้ (กรณีต้องการคำตอบจากทางเรา กรุณา คลิ้กที่นี่)

กรุณาปล่อยให้ช่องนี้ว่าง ไม่มีข้อมูลใดๆ