การจัดการธุรกิจขนาดย่อม Small Business Management

การจัดการธุรกิจขนาดย่อม Small Business Management
การจัดการธุรกิจขนาดย่อม Small Business Management

โดย : ดร.ฉัตยาพร เสมอใจ
อื่นๆ : 468 หน้า
สำนักพิมพ์ : SE-ED

  • การเริ่มต้นธุรกิจและการเขียนแผนธุรกิจ
  • การวิเคราะห์และการวางแผนการตลาด
  • การวางแผนเชิงกลยุทธ์
  • การบริหารการผลิตและการจัดการวัสดุ
  • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • การจัดการทางบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน
  • การตัดสินใจทางการเงิน
ปกติ: 250 บาท
ขาย:225 บาท
225 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160817542