การคิดเป็นภาพ

การคิดเป็นภาพ
การคิดเป็นภาพ

ISBN : 9786161402983
โดย : วิลเลมเมียน แบรนด์ 
แปล : ภาวินี เจือติระรักษ์ 
สำนักพิมพ์ : สุขภาพใจ
อื่น : - หน้า

เสริมพลังให้บุคคล
และองค์กร
ผ่านการร่วมมือกัน
แบบเห็นเป็นภาพ

ในสนามการแข่งขันทางธุรกิจซึ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บริษัทชั้นนำใช้ววิธีบริหารแบบ Agile, Lean start-up,
และ Design Thinking ซึ่งทุกวิธีล้วนต้องอาศัยการคิดเป็นภาพขั้นสูงเพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกัน
Visual Thinking บูรณาการทักษะการสื่อสารเป็นภาพเข้ากับการทำธุรกิจ

หากคุณยังไม่ได้ลองใช้เทคนิคการคิดเป็นภาพ แล้วทำไมถึงไม่ลองดูล่ะ 

การคิดเป็นภาพ (Visual Thinking) และการวาดภาพมีความสำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ในโลกแห่งธุรกิจ ภาพ 1 ภาพใช้เล่าแทนอักษรนับพันคำได้จริง ๆ และการมโนภาพ 
(Visual Thinking) ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งสำคัญอย่างมากสำหรับองค์กรในการเพิ่มความคล่องตัว
ลดความต่างคนต่างทำ (Silos) รวมทั้งการเพิ่มความมีส่วนร่วมของพนักงานและลูกค้า

กระบวนการคิดเป็นภาพสามารถช่วยในการแยกปัญหาที่ซับซ้อน
ช่วยให้ทีมและพนักงานสามารถต่อยอดจากไอเดียของคนอื่นๆได้ง่ายขึ้น กระตุ้นความร่วมมือ
ทำให้การเริ่มต้นสร้างสิ่งใหม่ๆเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ด้วย

หนังสือเล่มนี้จะช่วยปัดความเข้าใจผิดๆ ที่อาจทำให้คุณไม่ได้เริ่มใช้เทคนิคเหล่านี้ในที่ทำงาน
ของคุณทิ้งไปซะ คุณไม่จำเป็นต้องมีทักษะด้านศิลปะแบบแวนโกะ หรือมีความฉลาดแบบไอน์สไตน์
ในการใช้เทคนิคการคิดเป็นภาพและทำให้บริษัทของคุณประสบความสำเร็จมากขึ้น

ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องและทักษะง่ายๆที่หนังสือเล่มนี้จะสอน คุณจะสามารถพัฒนาเอกลักษณ์
และสไตน์ของคุณ รวมถึงเริ่มสร้างความเปลี่ยนแปลงในการสื่อสารด้านธุรกิจด้วยการสื่อสารเป็นภาพ

มาสนุกกับทักษะของคุณกันเถอะ

ปกติ: 379 บาท
ขาย:341 บาท
341 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786161402983

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้านี้ (กรณีต้องการคำตอบจากทางเรา กรุณา คลิ้กที่นี่)

ส่ง
กรุณาปล่อยให้ช่องนี้ว่าง ไม่มีข้อมูลใดๆ