การควบรวมกิจการ เล่มที่ 01 - รู้เฟื่อง... การควบรวมกิจการ โอกาสของธุรกิจไทย

การควบรวมกิจการ เล่มที่ 01 - รู้เฟื่อง... การควบรวมกิจการ โอกาสของธุรกิจไทย
การควบรวมกิจการ เล่มที่ 01 - รู้เฟื่อง... การควบรวมกิจการ โอกาสของธุรกิจไทย

โดย : ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงษ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด และคณะ
สำนักพิมพ์ : SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อื่นๆ : 228 หน้า

"กระแสการควบรวมกิจการนั้นยังคงดำรงอยู่ในกระแสธุรกิจโลก และจะมีผลกระทบต่อธุรกิจภายในประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจกลาง เล็ก ใหญ่ หรือบริษัทข้ามชาติ ดังนั้น การทำความเข้าใจกระบวนการซื้อควบรวมกิจการนั้น จึงมีความสำคัญต่อความอยู่รอดของธุรกิจทุกประเภท"

ปกติ: 250 บาท
ขาย:225 บาท
225 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167227696