กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา Anatomy Physiology ฉบับปรับปรุง

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา Anatomy Physiology ฉบับปรับปรุง
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา Anatomy Physiology ฉบับปรับปรุง

Anatomy Physiology

ISBN : 9786160451814
แปล : ภุชงค์ เดชอาคม
สำนักพิมพ์ : Nanmeebooks
อื่นๆ : ปกแข็ง

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ฉบับปรับปรุง

คู่มือเพื่อศึกษาโครงสร้างและการทำงานของร่างกายมนุษย์ ฉบับสมบูรณ์

ละเอียดครบทุกระบบ พร้อมภาพประกอบขนาดใหญ่ 4 สีทั้งเล่ม

คู่มือศึกษาองค์ประกอบทั้งหมดของร่างกายมนุษย์อันซับซ้อน พร้อมคลังภาพร่างกายที่ละเอียด และชัดเจนที่สุด เนื้อหาครอบคลุม

ปกติ: 595 บาท
ขาย:536 บาท
536 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160451814