กัญชา "ยาวิเศษ" ของโลก

กัญชา "ยาวิเศษ" ของโลก
กัญชา "ยาวิเศษ" ของโลก

ISBN : 9786165782487
โดย : พ.ต.ท.หญิง ดร.ฐิชาลักษณ์ ณรงค์วิทย์
สำนักพิมพ์ : Happy Book
อื่นๆ : 192 หน้า

กัญชา "ยาวิเศษ" ของโลก ฉบับนี้จะเตรียมความรู้พื้นฐานให้ท่านรู้จักวิถีกัญชาโลก และกัญชาในวิถีไทย ตลอดจนการพัฒนาร่วมสมัยกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันที่สำคัญคือทุกคนควรจะได้รู้จักและเรียนรู้เรื่องราวของกัญชาเพื่อให้สามารถนำมาใช้ได้อย่างปลอดภัย ซึ่งนักเขียนอาจารย์ตู่ (รศ.พ.ต.ท.หญิง ดร.ฐิชาลักษณ์ ณรงค์วิทย์) ผู้อยู่ในแวดวงสายเขียวตั้งใจเรียบเรียงให้ท่านที่ไม่เคยรู้จักกัญชาเลยได้ “อ่านง่าย ใช้เป็น” เป็นพื้นฐานในการพัฒนาพืชเสพติดให้คุณทางการแพทย์ของไทยต่อไป

ปกติ: 195 บาท
ขาย:176 บาท
176 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786165782487