กริยา 3 ช่อง (ฉบับสมบูรณ์) : Irregular Verbs

กริยา 3 ช่อง (ฉบับสมบูรณ์) : Irregular Verbs

ISBN : 9789749134771
ผู้เขียน : อ.พฤกษะศรี

รหัสสินค้า : 9789749134771
น้ำหนัก : 62 กรัม
สำนักพิมพ์ : Ananda 
จำนวนหน้า : 160 หน้า

ในหนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 4 บท
บทที่ 1. Irregular Verbs ที่ใช้กันมากที่สุดในภาษาอังกฤษ,
บทที่ 2. คำศัพท์ที่เป็น Irregular Verbs ทุกคำที่มีอยู่ในภาษาอังกฤษ,
บทที่ 3. Irregular Verbs จัดเป็นหมวดหมู่ตามเสียง และ
บทที่ 4. การใช้ Irregular Verbs โครงสร้างพื้นฐานของภาษาอังกฤษ

ปกติ: 35 บาท
ขาย:32 บาท
32 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9789749134771