กบนอกกะลา เล่ม 70 ตอน กระจูด คุณค่าพุ่งกระฉูด

กบนอกกะลา เล่ม 70 ตอน กระจูด คุณค่าพุ่งกระฉูด
กบนอกกะลา เล่ม 70 ตอน กระจูด คุณค่าพุ่งกระฉูด

ISBN : 9786167095516
โดย : Polygon Wizard
สำนักพิมพ์ : TV บูรพา
อื่นๆ : 14.5x19 cm / 162 หน้ารวมปก / สี่สี

กว่า 200 ปีมาแล้ว ที่วัชพืชขึ้น ถิ่นใต้อย่าง "กระจูด" ถูกนำมาสร้างสรรค์ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านแปรรูปเปลี่ยนร่าง นำคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ทั้งเหนียว และทนทาน มาสรรค์สร้างเป็นสารพัดเครื่องจักสานที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน สร้างมูลค่ามหาศาลให้กับชาวบ้าน 

ปกติ: 180 บาท
ขาย:162 บาท
162 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167095516