กฏหมายแรงงาน

กฏหมายแรงงาน
กฏหมายแรงงาน

รวบรวมโดย : ร.ต.อ. ไพบูลย์ เปียศิริ
สำนักพิมพ์ : Advanced Law
อื่นๆ :  477 หน้า

  • พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
  • พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ ๒๕๑๘
  • พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
  • พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
  • พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐
  • พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานฯ พ.ศ. ๒๕๒๒
  • ข้อกำหนดศาลแรงงานฯ พ.ศ. ๒๕๕๖
ปกติ: 70 บาท
ขาย:63 บาท
63 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167970523

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้านี้ (กรณีต้องการคำตอบจากทางเรา กรุณา คลิ้กที่นี่)

กรุณาปล่อยให้ช่องนี้ว่าง ไม่มีข้อมูลใดๆ