กฎหมายอาญา หลักและคำพิพากษา

กฎหมายอาญา หลักและคำพิพากษา
กฎหมายอาญา หลักและคำพิพากษา

โดย : สหรัฐ กิติ ศุภการ ผู้พิพากษา
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 704 หน้า ,พิมพ์ครั้งที่ 9

ปรับปรุงใหม่ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2562

ปกติ: 390 บาท
ขาย:351 บาท
351 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786164855892