กฎหมายอาญาหลักและคำพิพากษา ฎีกาปี 2530-ปัจจุบัน

กฎหมายอาญาหลักและคำพิพากษา ฎีกาปี 2530-ปัจจุบัน
กฎหมายอาญาหลักและคำพิพากษา ฎีกาปี 2530-ปัจจุบัน

โดย : สหรัฐ กิติ ศุภการ
สำนักพิมพ์ : สุนทรี สรรเสริญ
อื่นๆ : 464 หน้า

ในการศึกษาคำพิพากษาฎีกานั้น ความยากอยู่ตรงที่ว่า เราไม่รู้ว่าคำพิพากษาแต่ละฎีกานั้น ศาลวินิจฉัยโดยอาศัยองค์ประกอบหรือหลักเกณฑ์ส่วนไหนของมาตรานั้นๆ

เพราะบทกฎหมายมาตราหนึ่งๆ ปกติจะมีอยู่ด้วยกันหลายองค์ประกอบ มีหลายหลักเกณฑ์ ซึ่งคำพิพากษาไม่ได้นำองค์ประกอบหรือหลักเกณฑ์ทุกๆ ประการมาวินิจฉัย หากไม่มีข้อโต้แย้งขึ้นสู่ศาลฎีกา ฉะนั้น การอ่านคำพิพากษาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงอยู่ตรงที่ว่า เราสามารถสกัดองค์ประกอบ หรือหลักเกณฑ์ของบทมาตราจากฎีกานั้นออกมาได้หรือไม่

ปกติ: 220 บาท
ขาย:198 บาท
198 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786163353467