กฎทองสู่ธุรกิจยั่งยืน : Golden Rules - Tao Zhugong's Art Of Business

กฎทองสู่ธุรกิจยั่งยืน : Golden Rules - Tao Zhugong's Art Of Business
กฎทองสู่ธุรกิจยั่งยืน : Golden Rules - Tao Zhugong's Art Of Business

โดย : Xu Hui & Mint Kang
ภาพ : Fu Chunjiang
แปล : วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา
สำนักพิมพ์ : เนชั่นบุ๊คส์
อื่นๆ : 256 หน้า 

เถาจูกง เสนาธิการที่ผันตัวมาเป็นนักธุรกิจในสมัยราชวงศ์โจวตะวันออก ได้รับการยอมรับมานานหลายศตวรรษ ว่าเป็นผู้สถาปนาสำนักแนวคิดธุรกิจของจีน ก่อนหน้าที่จะมีการพัฒนาหลักปฏิบัติทางธุรกิจสมัยใหม่มาเนิ่นนาน เถาจูกงได้คิดค้นและประยุกต์ใช้สูตรแห่งความสำเร็จของเขาเอง

ด้วยความเป็นบุรุษผู้มาก่อนกาล กฎแห่งการบริหาร การตลาด และการเป็นเจ้าของกิจการอันเลิศล้ำของเถาจูกงยังสามารถนำมาใช้ได้ในทุกวันนี้ ดังจะเห็นได้จากข้อความบ่งบอกหลักการทางธุรกิจของเขาที่ประดับอยู่ในร้านค้าและสถานที่ทำงานของชาวจีนจากยุคเก่าก่อน การจัดการทรัพยากรบุคคล การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้บริการลูกค้า และการคาดการณ์เรื่องการลงทุน ทั้งหมดล้วนบรรจุรวมอยู่ในทฤษฎีทางธุรกิจของเถาจูกงแล้ว โดยได้กล่าวถึงหลุมพรางของการไม่ทำตามหลักการที่ถูกต้องอีกด้วย

เนื้อเรื่องที่จับใจ อีกทั้งเฉียบแหลม "กฎทองสู่ธุรกิจยั่งยืน" จึงเป็นสิ่งที่พลาดมิได้ สำหรับนักธุรกิจที่มีความมุ่งมั่นปรารถนา และที่ประสบความสำเร็จในโลกสมัยใหม่ที่เปี่ยมด้วยการแข่งขัน

ปกติ: 180 บาท
ขาย:162 บาท
162 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786165153195