นวนิยาย https://www.phanpha.com/cartoon/%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2/all th ใต้ฟ้าจันทร์ครึ่งดวง เล่ม 08 https://www.phanpha.com/item/%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-08 <div class="product-info product display"><span class="uc-price-product uc-price-display uc-price">135 บาท</span></div><div class="product-image"><div class="main-product-image"><a href="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product_full/images01/9786161001414.JPG" title="ใต้ฟ้าจันทร์ครึ่งดวง เล่ม 08" rel="lightbox[0]"><img src="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product/images01/9786161001414.JPG" alt="ใต้ฟ้าจันทร์ครึ่งดวง เล่ม 08" title="ใต้ฟ้าจันทร์ครึ่งดวง เล่ม 08" width="160" height="221" class="imagecache imagecache-product"/></a></div><div class="more-product-images"><a href="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product_full/images01/9786161001414-1.JPG" title="ใต้ฟ้าจันทร์ครึ่งดวง เล่ม 08" rel="lightbox[0]"><img src="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/uc_thumbnail/images01/9786161001414-1.JPG" alt="ใต้ฟ้าจันทร์ครึ่งดวง เล่ม 08" title="ใต้ฟ้าจันทร์ครึ่งดวง เล่ม 08" width="25" height="35" class="imagecache imagecache-uc_thumbnail"/></a></div></div><div class="product-info product sell"><span class="uc-price-product uc-price-sell uc-price">135 บาท</span></div><div class="product-body"><p>Another side of the moon - last quarter</p> <p><strong>ISBN : </strong>9786161001414<br /> <strong>โดย : </strong>ฮาชิโมโกตะ ซึมุงุ / อภิญญา เตชะบุญไพศาล</p> <p>งานโรงเรียนครั้งแรกของยูอิจิกับริกะเพิ่งผ่านพ้นไปเพียงครึ่งทาง เวทีมวยปล้ำถูกจัดขึ้น ณ มุมหนึ่งของสนามโรงเรียนโซลาร์และมาสการัสกำลังร่วมมือกันเปิดศึกชี้ชะตากับเดสทรอยเยอร์ ผู้ชนะจะได้ถอดหน้ากากของผู้แพ้ให้รู้กันไปเลยว่าใครคือใคร ! ส่วนริกะต้องขึ้นเวทีแสดงแบบปัจจุบันทันด่วน และขณะการแสดงดำเนินไปถึงจุดไคลแมกซ์ ผู้บุกรุกปริศนาก็ปรากฏตัวขึ้น !</p> </div><div class="add-to-cart"><form action="/cartoon/%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2/all/feed" accept-charset="UTF-8" method="post" id="uc-product-add-to-cart-form-12038" class="ajax-cart-submit-form"> <div><input type="hidden" name="qty" id="edit-qty" value="1" /> <input type="hidden" name="form_build_id" id="form-y5SI2rsK-7YJGtxnIlR2nyJvcKNuCaurGWVxqnY3KjQ" value="form-y5SI2rsK-7YJGtxnIlR2nyJvcKNuCaurGWVxqnY3KjQ" /> <input type="hidden" name="form_id" id="edit-uc-product-add-to-cart-form-12038" value="uc_product_add_to_cart_form_12038" /> <input type="hidden" name="product-nid" id="edit-product-nid" value="12038" /> </div></form> </div><p><a href="https://www.phanpha.com/item/%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-08" target="_blank">read more</a></p> https://www.phanpha.com/item/%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-08#comments - นวนิยาย - ไลท์โนเวล นวนิยาย Jbook นวนิยาย Wed, 23 Nov 2011 04:46:46 +0000 แอน 12038 at https://www.phanpha.com เรกิออส สงครามนครจักรกล https://www.phanpha.com/item/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA-%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A5 <div class="product-info product display"><span class="uc-price-product uc-price-display uc-price">135 บาท</span></div><div class="product-image"><div class="main-product-image"><a href="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product_full/images01/9786161001629.JPG" title="เรกิออส สงครามนครจักรกล" rel="lightbox[1]"><img src="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product/images01/9786161001629.JPG" alt="เรกิออส สงครามนครจักรกล" title="เรกิออส สงครามนครจักรกล" width="160" height="224" class="imagecache imagecache-product"/></a></div><div class="more-product-images"><a href="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product_full/images01/9786161001629-1.JPG" title="เรกิออส สงครามนครจักรกล" rel="lightbox[1]"><img src="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/uc_thumbnail/images01/9786161001629-1.JPG" alt="เรกิออส สงครามนครจักรกล" title="เรกิออส สงครามนครจักรกล" width="26" height="35" class="imagecache imagecache-uc_thumbnail"/></a></div></div><div class="product-info product sell"><span class="uc-price-product uc-price-sell uc-price">135 บาท</span></div><div class="product-body"><p>ในโลกที่ผืนแผ่นดินเต็มไปด้วยสารพิษและสัตว์ประหลาดร้ายกาจ ผู้คนอพยพเข้าไปอาศัยอยู่ใน "เรกิออส" ตัวเมืองจักรกลซึ่งเคลื่อนเองอย่างอิสระ...</p> <p><strong>โดย :</strong> Amagi Syusuke (อามากิ ซูสุเกะ)<br /> <strong>ผู้แปล :</strong> ณิชานันท์ สุขชัย</p> </div><div class="add-to-cart"><form action="/cartoon/%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2/all/feed" accept-charset="UTF-8" method="post" id="uc-product-add-to-cart-form-12029" class="ajax-cart-submit-form"> <div><input type="hidden" name="qty" id="edit-qty-1" value="1" /> <input type="hidden" name="form_build_id" id="form-3jRsZgQXurZBhqz8Dh5P0LNbZFKqtmpAbtzJXvOpiaI" value="form-3jRsZgQXurZBhqz8Dh5P0LNbZFKqtmpAbtzJXvOpiaI" /> <input type="hidden" name="form_id" id="edit-uc-product-add-to-cart-form-12029" value="uc_product_add_to_cart_form_12029" /> <input type="hidden" name="product-nid" id="edit-product-nid-1" value="12029" /> </div></form> </div><p><a href="https://www.phanpha.com/item/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA-%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A5" target="_blank">read more</a></p> https://www.phanpha.com/item/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA-%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A5#comments - นวนิยาย - นวนิยายแปล - นวนิยาย - ไลท์โนเวล นวนิยาย Jbook นวนิยาย Mon, 21 Nov 2011 06:21:12 +0000 แอน 12029 at https://www.phanpha.com ขบวนการนักสืบ NEET เล่ม 03 https://www.phanpha.com/item/%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A-neet-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-03 <div class="product-info product display"><span class="uc-price-product uc-price-display uc-price">144 บาท</span></div><div class="product-image"><div class="main-product-image"><a href="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product_full/images01/9786161001568.JPG" title="ขบวนการนักสืบ NEET เล่ม 03" rel="lightbox[2]"><img src="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product/images01/9786161001568.JPG" alt="ขบวนการนักสืบ NEET เล่ม 03" title="ขบวนการนักสืบ NEET เล่ม 03" width="160" height="226" class="imagecache imagecache-product"/></a></div><div class="more-product-images"><a href="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product_full/images01/9786161001568-1.JPG" title="ขบวนการนักสืบ NEET เล่ม 03" rel="lightbox[2]"><img src="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/uc_thumbnail/images01/9786161001568-1.JPG" alt="ขบวนการนักสืบ NEET เล่ม 03" title="ขบวนการนักสืบ NEET เล่ม 03" width="26" height="35" class="imagecache imagecache-uc_thumbnail"/></a></div></div><div class="product-info product sell"><span class="uc-price-product uc-price-sell uc-price">144 บาท</span></div><div class="product-body"><p>(Kamisama No Memochou)<br /> เรื่องธรรมดาที่ไม่ธรรมดาของหนุ่มสาววัยทีน ที่มีทั้งเสียงหัวเราะและน้ำตา ขบวนการนักสืบจะคลี่คลายคดีเหล่านี้ได้อย่างไร...</p> <p><strong>ISBN : </strong>9786161001568<br /> <strong>โดย : </strong>สุงิอิ ฮิคารุ (Hikaru Sugii)<br /> <strong>แปล : </strong>กฤษณ วรพงศธร<br /> <strong>อื่นๆ : </strong>- หน้า</p> </div><div class="add-to-cart"><form action="/cartoon/%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2/all/feed" accept-charset="UTF-8" method="post" id="uc-product-add-to-cart-form-11955" class="ajax-cart-submit-form"> <div><input type="hidden" name="qty" id="edit-qty-2" value="1" /> <input type="hidden" name="form_build_id" id="form-eXzQxeTxY66xCozLCulCif7gbb6sDRaycdg1FwKRfz0" value="form-eXzQxeTxY66xCozLCulCif7gbb6sDRaycdg1FwKRfz0" /> <input type="hidden" name="form_id" id="edit-uc-product-add-to-cart-form-11955" value="uc_product_add_to_cart_form_11955" /> <input type="hidden" name="product-nid" id="edit-product-nid-2" value="11955" /> </div></form> </div><p><a href="https://www.phanpha.com/item/%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A-neet-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-03" target="_blank">read more</a></p> https://www.phanpha.com/item/%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A-neet-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-03#comments - นวนิยาย - ไลท์โนเวล นวนิยาย Jbook นวนิยาย Wed, 09 Nov 2011 07:59:29 +0000 แอน 11955 at https://www.phanpha.com ภารกิจจับคู่ คุณหนูต่างดาว เล่ม 02 (นิยาย) https://www.phanpha.com/item/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88-%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-02-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2 <div class="product-info product display"><span class="uc-price-product uc-price-display uc-price">140 บาท</span></div><div class="product-image"><div class="main-product-image"><a href="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product_full/images01/9786161001575.JPG" title="ภารกิจจับคู่ คุณหนูต่างดาว เล่ม 02 (นิยาย)" rel="lightbox[3]"><img src="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product/images01/9786161001575.JPG" alt="ภารกิจจับคู่ คุณหนูต่างดาว เล่ม 02 (นิยาย)" title="ภารกิจจับคู่ คุณหนูต่างดาว เล่ม 02 (นิยาย)" width="160" height="220" class="imagecache imagecache-product"/></a></div><div class="more-product-images"><a href="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product_full/images01/9786161001575-1.JPG" title="ภารกิจจับคู่ คุณหนูต่างดาว เล่ม 02 (นิยาย)" rel="lightbox[3]"><img src="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/uc_thumbnail/images01/9786161001575-1.JPG" alt="ภารกิจจับคู่ คุณหนูต่างดาว เล่ม 02 (นิยาย)" title="ภารกิจจับคู่ คุณหนูต่างดาว เล่ม 02 (นิยาย)" width="25" height="35" class="imagecache imagecache-uc_thumbnail"/></a></div></div><div class="product-info product sell"><span class="uc-price-product uc-price-sell uc-price">140 บาท</span></div><div class="product-body"><p><strong>โดย : </strong> อุเอโนะ ยู<br /> <strong>แปล : </strong>สุพัตรา ผดุงปรีชาไชย</p> <p>ไลต์โนเวลแนวเลิฟคอเมดีที่จะทำให้คุณขบขันและอบอุ่นหัวใจด้วยเรื่องราวระหว่างเด็กหนุ่มชาวโลกกับเด็กสาวลูกครึ่งมนุษย์ต่างดาว</p> </div><div class="add-to-cart"><form action="/cartoon/%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2/all/feed" accept-charset="UTF-8" method="post" id="uc-product-add-to-cart-form-11954" class="ajax-cart-submit-form"> <div><input type="hidden" name="qty" id="edit-qty-3" value="1" /> <input type="hidden" name="form_build_id" id="form-ovV9SQL0EkC_RjJUuN1sB2W9FreSWAR0Q9LjOwLjcPE" value="form-ovV9SQL0EkC_RjJUuN1sB2W9FreSWAR0Q9LjOwLjcPE" /> <input type="hidden" name="form_id" id="edit-uc-product-add-to-cart-form-11954" value="uc_product_add_to_cart_form_11954" /> <input type="hidden" name="product-nid" id="edit-product-nid-3" value="11954" /> </div></form> </div><p><a href="https://www.phanpha.com/item/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88-%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-02-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2" target="_blank">read more</a></p> https://www.phanpha.com/item/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88-%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-02-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2#comments - นวนิยาย - ไลท์โนเวล นวนิยาย Jbook นวนิยาย Wed, 09 Nov 2011 07:44:41 +0000 แอน 11954 at https://www.phanpha.com ชานะ นักรบเนตรอัคคี เล่ม 14 https://www.phanpha.com/item/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0-%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%B5-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-14 <div class="product-info product display"><span class="uc-price-product uc-price-display uc-price">144 บาท</span></div><div class="product-image"><div class="main-product-image"><a href="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product_full/images01/9786161001513.JPG" title="ชานะ นักรบเนตรอัคคี เล่ม 14" rel="lightbox[4]"><img src="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product/images01/9786161001513.JPG" alt="ชานะ นักรบเนตรอัคคี เล่ม 14" title="ชานะ นักรบเนตรอัคคี เล่ม 14" width="160" height="225" class="imagecache imagecache-product"/></a></div><div class="more-product-images"><a href="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product_full/images01/9786161001513-1.JPG" title="ชานะ นักรบเนตรอัคคี เล่ม 14" rel="lightbox[4]"><img src="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/uc_thumbnail/images01/9786161001513-1.JPG" alt="ชานะ นักรบเนตรอัคคี เล่ม 14" title="ชานะ นักรบเนตรอัคคี เล่ม 14" width="26" height="35" class="imagecache imagecache-uc_thumbnail"/></a></div></div><div class="product-info product sell"><span class="uc-price-product uc-price-sell uc-price">144 บาท</span></div><div class="product-body"><p><strong>ISBN :</strong> 9786161001513<br /> <strong>โดย : </strong>ทาคาฮาชิ ยาชิจิโร (Yashichiro Takahashi)<br /> <strong>แปล : </strong>กมลวรรณ สงวนสิริกุล<br /> <strong>ข้อมูลอื่นๆ : </strong>- </p> </div><div class="add-to-cart"><form action="/cartoon/%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2/all/feed" accept-charset="UTF-8" method="post" id="uc-product-add-to-cart-form-11953" class="ajax-cart-submit-form"> <div><input type="hidden" name="qty" id="edit-qty-4" value="1" /> <input type="hidden" name="form_build_id" id="form-V0xOUsrF4wcY_MMbTHQyaYNkgjNpNueTepwMQDFQiBM" value="form-V0xOUsrF4wcY_MMbTHQyaYNkgjNpNueTepwMQDFQiBM" /> <input type="hidden" name="form_id" id="edit-uc-product-add-to-cart-form-11953" value="uc_product_add_to_cart_form_11953" /> <input type="hidden" name="product-nid" id="edit-product-nid-4" value="11953" /> </div></form> </div><p><a href="https://www.phanpha.com/item/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0-%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%B5-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-14" target="_blank">read more</a></p> https://www.phanpha.com/item/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0-%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%B5-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-14#comments - นวนิยาย - ไลท์โนเวล นวนิยาย Jbook นวนิยาย Wed, 09 Nov 2011 05:26:20 +0000 แอน 11953 at https://www.phanpha.com เทพจิ้งจอกจอมยุ่ง (ประจำบ้าน) เล่ม 07 https://www.phanpha.com/item/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-07 <div class="product-info product display"><span class="uc-price-product uc-price-display uc-price">104 บาท</span></div><div class="product-image"><div class="main-product-image"><a href="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product_full/images01/9786161001520.JPG" title="เทพจิ้งจอกจอมยุ่ง (ประจำบ้าน) เล่ม 07" rel="lightbox[5]"><img src="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product/images01/9786161001520.JPG" alt="เทพจิ้งจอกจอมยุ่ง (ประจำบ้าน) เล่ม 07" title="เทพจิ้งจอกจอมยุ่ง (ประจำบ้าน) เล่ม 07" width="160" height="220" class="imagecache imagecache-product"/></a></div><div class="more-product-images"><a href="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product_full/images01/9786161001520-1.JPG" title="เทพจิ้งจอกจอมยุ่ง (ประจำบ้าน) เล่ม 07" rel="lightbox[5]"><img src="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/uc_thumbnail/images01/9786161001520-1.JPG" alt="เทพจิ้งจอกจอมยุ่ง (ประจำบ้าน) เล่ม 07" title="เทพจิ้งจอกจอมยุ่ง (ประจำบ้าน) เล่ม 07" width="25" height="35" class="imagecache imagecache-uc_thumbnail"/></a></div></div><div class="product-info product sell"><span class="uc-price-product uc-price-sell uc-price">104 บาท</span></div><div class="product-body"><p>(Wagaya no Oinarisama)<br /> แฟนตาซีคอเมดีสุดฮาของจิ้งจอกสวรรค์คูเก็น ที่จะมาอยู่ร่วมชายคาบ้าน แถมสร้างความวุ่นวายไม่เลิก</p> <p><strong>ISBN :</strong> 9786161001520<br /> <strong>โดย : </strong>ชิบามุระ จิน (Jin Shibamura)<br /> <strong>แปล : </strong>วรลักษณ์ สิงห์ครา<br /> <strong>อื่นๆ : </strong><span>- หน้า</span></p> </div><div class="add-to-cart"><form action="/cartoon/%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2/all/feed" accept-charset="UTF-8" method="post" id="uc-product-add-to-cart-form-11952" class="ajax-cart-submit-form"> <div><input type="hidden" name="qty" id="edit-qty-5" value="1" /> <input type="hidden" name="form_build_id" id="form-iOCGZcoVOkN1WkjWzm3GZkQ2qZ2v0IBbAhDDw08v4kI" value="form-iOCGZcoVOkN1WkjWzm3GZkQ2qZ2v0IBbAhDDw08v4kI" /> <input type="hidden" name="form_id" id="edit-uc-product-add-to-cart-form-11952" value="uc_product_add_to_cart_form_11952" /> <input type="hidden" name="product-nid" id="edit-product-nid-5" value="11952" /> </div></form> </div><p><a href="https://www.phanpha.com/item/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-07" target="_blank">read more</a></p> https://www.phanpha.com/item/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-07#comments - นวนิยาย - ไลท์โนเวล นวนิยาย Jbook นวนิยาย Wed, 09 Nov 2011 05:07:36 +0000 แอน 11952 at https://www.phanpha.com EMP โรงเรียนพลังจิต - 05 - Not Dead or Not Alive https://www.phanpha.com/item/emp-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95-05-not-dead-or-not-alive <div class="product-info product display"><span class="uc-price-product uc-price-display uc-price">122 บาท</span></div><div class="product-image"><div class="main-product-image"><a href="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product_full/images01/9786161001667.JPG" title="EMP โรงเรียนพลังจิต - 05 - Not Dead or Not Alive" rel="lightbox[6]"><img src="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product/images01/9786161001667.JPG" alt="EMP โรงเรียนพลังจิต - 05 - Not Dead or Not Alive" title="EMP โรงเรียนพลังจิต - 05 - Not Dead or Not Alive" width="160" height="222" class="imagecache imagecache-product"/></a></div><div class="more-product-images"><a href="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product_full/images01/9786161001667-1.JPG" title="EMP โรงเรียนพลังจิต - 05 - Not Dead or Not Alive" rel="lightbox[6]"><img src="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/uc_thumbnail/images01/9786161001667-1.JPG" alt="EMP โรงเรียนพลังจิต - 05 - Not Dead or Not Alive" title="EMP โรงเรียนพลังจิต - 05 - Not Dead or Not Alive" width="25" height="35" class="imagecache imagecache-uc_thumbnail"/></a></div></div><div class="product-info product sell"><span class="uc-price-product uc-price-sell uc-price">122 บาท</span></div><div class="product-body"><p><strong>ISBN : </strong>9786161001667<br /> <strong>โดย : </strong>ทานิงาวะ นางารุ<br /> <strong>แปล : </strong>วิสุทธิ์ พิเชษฐ์วานิช<br /> <strong>อื่นๆ : </strong>-</p> <p>อาโอโนะคิ รุอิตื่นเช้ามาและพบว่าฮิโยโกะรูมเมตของเธอกลายเป็นศพปริศนาในห้องพักและไม่เพียงแต่ฮิโยโกะเท่านั้นนักเรียนอีกหลายคนก็กลายเป็นร่างไร้ลมหายใจพร้อมกับความจริงอันน่าตื่นตะลึงอีกข้อว่าแม้นักเรียนเหล่านั้นไม่มีชีพจร ไม่หายใจ ทว่ายัง 'ยังไม่ตาย'</p> </div><div class="add-to-cart"><form action="/cartoon/%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2/all/feed" accept-charset="UTF-8" method="post" id="uc-product-add-to-cart-form-11951" class="ajax-cart-submit-form"> <div><input type="hidden" name="qty" id="edit-qty-6" value="1" /> <input type="hidden" name="form_build_id" id="form-aq4ZbAIkZmX3zbLBynCC65AMEx9oPib2x_rwfsSgPCA" value="form-aq4ZbAIkZmX3zbLBynCC65AMEx9oPib2x_rwfsSgPCA" /> <input type="hidden" name="form_id" id="edit-uc-product-add-to-cart-form-11951" value="uc_product_add_to_cart_form_11951" /> <input type="hidden" name="product-nid" id="edit-product-nid-6" value="11951" /> </div></form> </div><p><a href="https://www.phanpha.com/item/emp-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95-05-not-dead-or-not-alive" target="_blank">read more</a></p> https://www.phanpha.com/item/emp-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95-05-not-dead-or-not-alive#comments - นวนิยาย - ไลท์โนเวล นวนิยาย Jbook นวนิยาย Wed, 09 Nov 2011 04:58:47 +0000 แอน 11951 at https://www.phanpha.com EMP โรงเรียนพลังจิต - 04 - Final Destination https://www.phanpha.com/item/emp-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95-04-final-destination <div class="product-info product display"><span class="uc-price-product uc-price-display uc-price">144 บาท</span></div><div class="product-image"><div class="main-product-image"><a href="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product_full/images01/9786161001407.JPG" title="EMP โรงเรียนพลังจิต - 04 - Final Destination" rel="lightbox[7]"><img src="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product/images01/9786161001407.JPG" alt="EMP โรงเรียนพลังจิต - 04 - Final Destination" title="EMP โรงเรียนพลังจิต - 04 - Final Destination" width="160" height="225" class="imagecache imagecache-product"/></a></div><div class="more-product-images"><a href="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product_full/images01/9786161001407-1.JPG" title="EMP โรงเรียนพลังจิต - 04 - Final Destination" rel="lightbox[7]"><img src="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/uc_thumbnail/images01/9786161001407-1.JPG" alt="EMP โรงเรียนพลังจิต - 04 - Final Destination" title="EMP โรงเรียนพลังจิต - 04 - Final Destination" width="25" height="35" class="imagecache imagecache-uc_thumbnail"/></a></div></div><div class="product-info product sell"><span class="uc-price-product uc-price-sell uc-price">144 บาท</span></div><div class="product-body"><p><strong>ISBN : </strong>9786161001407</p> <p><strong>โดย : </strong>ทานิงาวะ นางารุ<br /> <strong>แปล : </strong>วิสุทธิ์ พิเชษฐ์วานิช<br /> <strong>อื่นๆ : </strong>-</p> <p>นาคาชิมะ คาสึกะรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลเหมือนภายในร่างกายมีตนเอลอีกคนท่ามกลางความทรงจำอันสับสนและกลัดกลุ้มกังวลเด็กสาวตัดสินใจออกจากบ้านเพื่อตามหาความจริง</p> <p>ขณะเดียวกันบุคคลปริศนาใช้นามแฝงว่า 'อินสเป็กเตอร์' ส่งอีเมลลึกลับแจ้งเตือนภัยให้ระวังคาสึกะ มิยาโนะและโคเมียวจิจึงได้รับมอบหมายให้ตามจับทั้งยังต้องเปิดศึกชิงตัวเด็กสาวกับตัวแทนจากโรงเรียน EMP อีกสองแห่ง !</p> </div><div class="add-to-cart"><form action="/cartoon/%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2/all/feed" accept-charset="UTF-8" method="post" id="uc-product-add-to-cart-form-11950" class="ajax-cart-submit-form"> <div><input type="hidden" name="qty" id="edit-qty-7" value="1" /> <input type="hidden" name="form_build_id" id="form-lJZHKBaeAurfdCfl8hUW_UQYyEvE7ogxBolX4Mj9L30" value="form-lJZHKBaeAurfdCfl8hUW_UQYyEvE7ogxBolX4Mj9L30" /> <input type="hidden" name="form_id" id="edit-uc-product-add-to-cart-form-11950" value="uc_product_add_to_cart_form_11950" /> <input type="hidden" name="product-nid" id="edit-product-nid-7" value="11950" /> </div></form> </div><p><a href="https://www.phanpha.com/item/emp-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95-04-final-destination" target="_blank">read more</a></p> https://www.phanpha.com/item/emp-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95-04-final-destination#comments - นวนิยาย - ไลท์โนเวล นวนิยาย Jbook นวนิยาย Wed, 09 Nov 2011 04:44:02 +0000 แอน 11950 at https://www.phanpha.com เทพจิ้งจอกจอมยุ่ง (ประจำบ้าน) เล่ม 06 https://www.phanpha.com/item/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-06 <div class="product-info product display"><span class="uc-price-product uc-price-display uc-price">108 บาท</span></div><div class="product-image"><div class="main-product-image"><a href="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product_full/images01/9786161001445.jpg" title="เทพจิ้งจอกจอมยุ่ง (ประจำบ้าน) เล่ม 06" rel="lightbox[8]"><img src="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product/images01/9786161001445.jpg" alt="เทพจิ้งจอกจอมยุ่ง (ประจำบ้าน) เล่ม 06" title="เทพจิ้งจอกจอมยุ่ง (ประจำบ้าน) เล่ม 06" width="160" height="222" class="imagecache imagecache-product"/></a></div><div class="more-product-images"><a href="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product_full/images01/9786161001445-1.jpg" title="เทพจิ้งจอกจอมยุ่ง (ประจำบ้าน) เล่ม 06" rel="lightbox[8]"><img src="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/uc_thumbnail/images01/9786161001445-1.jpg" alt="เทพจิ้งจอกจอมยุ่ง (ประจำบ้าน) เล่ม 06" title="เทพจิ้งจอกจอมยุ่ง (ประจำบ้าน) เล่ม 06" width="25" height="35" class="imagecache imagecache-uc_thumbnail"/></a></div></div><div class="product-info product sell"><span class="uc-price-product uc-price-sell uc-price">108 บาท</span></div><div class="product-body"><p>(Wagaya no Oinarisama)<br /> แฟนตาซีคอเมดีสุดฮาของจิ้งจอกสวรรค์คูเก็น ที่จะมาอยู่ร่วมชายคาบ้าน แถมสร้างความวุ่นวายไม่เลิก</p> <p><strong>ISBN :</strong> 9786161001445<br /> <strong>โดย : </strong>ชิบามุระ จิน (Jin Shibamura)<br /> <strong>แปล : </strong>วรลักษณ์ สิงห์ครา<br /> <strong>อื่นๆ : </strong><span>240 หน้า</span></p> <p style="text-align:right"><span>คูจัง (หมายเหตุ:จิ้งจอกสวรรค์คูเก็น) ปรากฎตัวที่ไหน<br /> เป็นต้องมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่นั่น (+ความละเหี่ยใจในบางครั้งบางคราว)</span></p> </div><div class="add-to-cart"><form action="/cartoon/%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2/all/feed" accept-charset="UTF-8" method="post" id="uc-product-add-to-cart-form-10054" class="ajax-cart-submit-form"> <div><input type="hidden" name="qty" id="edit-qty-8" value="1" /> <input type="hidden" name="form_build_id" id="form-Sf9FIzpp3A8Qsqni2jK1flXaJoTXTLPxwX9IyYQ7kgw" value="form-Sf9FIzpp3A8Qsqni2jK1flXaJoTXTLPxwX9IyYQ7kgw" /> <input type="hidden" name="form_id" id="edit-uc-product-add-to-cart-form-10054" value="uc_product_add_to_cart_form_10054" /> <input type="hidden" name="product-nid" id="edit-product-nid-8" value="10054" /> </div></form> </div><p><a href="https://www.phanpha.com/item/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-06" target="_blank">read more</a></p> https://www.phanpha.com/item/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-06#comments การ์ตูน Jbook นวนิยาย Mon, 01 Aug 2011 07:26:40 +0000 แอน 10054 at https://www.phanpha.com การเดินทางของคิโนะ เล่ม 09 https://www.phanpha.com/item/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%B0-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-09 <div class="product-info product display"><span class="uc-price-product uc-price-display uc-price">122 บาท</span></div><div class="product-image"><div class="main-product-image"><a href="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product_full/images01/9786161001476.jpg" title="การเดินทางของคิโนะ เล่ม 09" rel="lightbox[9]"><img src="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product/images01/9786161001476.jpg" alt="การเดินทางของคิโนะ เล่ม 09" title="การเดินทางของคิโนะ เล่ม 09" width="160" height="219" class="imagecache imagecache-product"/></a></div><div class="more-product-images"><a href="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product_full/images01/9786161001476-1.jpg" title="การเดินทางของคิโนะ เล่ม 09" rel="lightbox[9]"><img src="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/uc_thumbnail/images01/9786161001476-1.jpg" alt="การเดินทางของคิโนะ เล่ม 09" title="การเดินทางของคิโนะ เล่ม 09" width="25" height="35" class="imagecache imagecache-uc_thumbnail"/></a></div></div><div class="product-info product sell"><span class="uc-price-product uc-price-sell uc-price">122 บาท</span></div><div class="product-body"><p>Kino&#39;s Journey: the Beautiful World<br /> キノの旅 -the Beautiful World-<br /> Kino no Tabi -the Beautiful World<br /> The Beautiful World.<br /> <strong>ISBN : </strong>9786161001476<br /> <strong>โดย : </strong>ซิกุซาวะ เคอิจิ (Keiichi Sigsawa)<br /> <strong>แปล :</strong> ชนินันท์ กิตติปฏิมาคุณ<br /> <strong>อื่นๆ : </strong>-</p> <p style="text-align:center"><span><span><font face="">ความโศกเศร้าของคุณ สุดท้ายจักเป็นตัวคุณ</font><br /> &nbsp;</span>-Do You Love You?-</span></p> </div><div class="add-to-cart"><form action="/cartoon/%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2/all/feed" accept-charset="UTF-8" method="post" id="uc-product-add-to-cart-form-10053" class="ajax-cart-submit-form"> <div><input type="hidden" name="qty" id="edit-qty-9" value="1" /> <input type="hidden" name="form_build_id" id="form-3A9sDTmb98jpqm8DJtnAmKFVsAq5JtEVLuJhC5nHzvk" value="form-3A9sDTmb98jpqm8DJtnAmKFVsAq5JtEVLuJhC5nHzvk" /> <input type="hidden" name="form_id" id="edit-uc-product-add-to-cart-form-10053" value="uc_product_add_to_cart_form_10053" /> <input type="hidden" name="product-nid" id="edit-product-nid-9" value="10053" /> </div></form> </div><p><a href="https://www.phanpha.com/item/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%B0-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-09" target="_blank">read more</a></p> https://www.phanpha.com/item/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%B0-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-09#comments การ์ตูน Jbook นวนิยาย Mon, 01 Aug 2011 05:54:34 +0000 แอน 10053 at https://www.phanpha.com ชานะ นักรบเนตรอัคคี เล่ม 13 https://www.phanpha.com/item/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0-%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%B5-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-13 <div class="product-info product display"><span class="uc-price-product uc-price-display uc-price">108 บาท</span></div><div class="product-image"><div class="main-product-image"><a href="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product_full/images01/9786161001438.jpg" title="ชานะ นักรบเนตรอัคคี เล่ม 13" rel="lightbox[10]"><img src="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product/images01/9786161001438.jpg" alt="ชานะ นักรบเนตรอัคคี เล่ม 13" title="ชานะ นักรบเนตรอัคคี เล่ม 13" width="160" height="220" class="imagecache imagecache-product"/></a></div><div class="more-product-images"><a href="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product_full/images01/9786161001438-1.jpg" title="ชานะ นักรบเนตรอัคคี เล่ม 13" rel="lightbox[10]"><img src="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/uc_thumbnail/images01/9786161001438-1.jpg" alt="ชานะ นักรบเนตรอัคคี เล่ม 13" title="ชานะ นักรบเนตรอัคคี เล่ม 13" width="25" height="35" class="imagecache imagecache-uc_thumbnail"/></a></div></div><div class="product-info product sell"><span class="uc-price-product uc-price-sell uc-price">108 บาท</span></div><div class="product-body"><p><strong>ISBN :</strong> 9786161001438<br /> <strong>โดย : </strong>ทาคาฮาชิ ยาชิจิโร (Yashichiro Takahashi)<br /> <strong>แปล : </strong>กมลวรรณ สงวนสิริกุล<br /> <strong>ข้อมูลอื่นๆ : </strong>ปกอ่อน / ขาวดำ</p> </div><div class="add-to-cart"><form action="/cartoon/%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2/all/feed" accept-charset="UTF-8" method="post" id="uc-product-add-to-cart-form-10052" class="ajax-cart-submit-form"> <div><input type="hidden" name="qty" id="edit-qty-10" value="1" /> <input type="hidden" name="form_build_id" id="form-qSR14EqaSEbtCxD6KkCAiqFinVBtM0MYaTfqucG51RA" value="form-qSR14EqaSEbtCxD6KkCAiqFinVBtM0MYaTfqucG51RA" /> <input type="hidden" name="form_id" id="edit-uc-product-add-to-cart-form-10052" value="uc_product_add_to_cart_form_10052" /> <input type="hidden" name="product-nid" id="edit-product-nid-10" value="10052" /> </div></form> </div><p><a href="https://www.phanpha.com/item/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0-%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%B5-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-13" target="_blank">read more</a></p> https://www.phanpha.com/item/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0-%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%B5-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-13#comments การ์ตูน Jbook นวนิยาย Mon, 01 Aug 2011 05:00:07 +0000 แอน 10052 at https://www.phanpha.com การเดินทางของคิโนะ เล่ม 08 https://www.phanpha.com/item/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%B0-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-08 <div class="product-info product display"><span class="uc-price-product uc-price-display uc-price">108 บาท</span></div><div class="product-image"><div class="main-product-image"><a href="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product_full/images01/9786161001384.jpg" title="การเดินทางของคิโนะ เล่ม 08" rel="lightbox[11]"><img src="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product/images01/9786161001384.jpg" alt="การเดินทางของคิโนะ เล่ม 08" title="การเดินทางของคิโนะ เล่ม 08" width="160" height="224" class="imagecache imagecache-product"/></a></div><div class="more-product-images"><a href="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product_full/images01/9786161001384-1.jpg" title="การเดินทางของคิโนะ เล่ม 08" rel="lightbox[11]"><img src="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/uc_thumbnail/images01/9786161001384-1.jpg" alt="การเดินทางของคิโนะ เล่ม 08" title="การเดินทางของคิโนะ เล่ม 08" width="24" height="35" class="imagecache imagecache-uc_thumbnail"/></a></div></div><div class="product-info product sell"><span class="uc-price-product uc-price-sell uc-price">108 บาท</span></div><div class="product-body"><p>Kino&#39;s Journey: the Beautiful World<br /> キノの旅 -the Beautiful World-<br /> Kino no Tabi -the Beautiful World<br /> The Beautiful World</p> <p><strong>ISBN : </strong>9786161001384<br /> <strong>โดย : </strong>ซิกุซาวะ เคอิจิ (Keiichi Sigsawa)<br /> <strong>แปล :</strong> ชนินันท์ กิตติปฏิมาคุณ<br /> <strong>อื่นๆ : </strong>-</p> <p style="text-align:center"><span><span><font face="">ความคิดสื่อถึงได้ไม่ตรงความ</font><br /> &nbsp;</span>&mdash;I know what you&#39;re thinking&mdash;</span></p> </div><div class="add-to-cart"><form action="/cartoon/%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2/all/feed" accept-charset="UTF-8" method="post" id="uc-product-add-to-cart-form-10030" class="ajax-cart-submit-form"> <div><input type="hidden" name="qty" id="edit-qty-11" value="1" /> <input type="hidden" name="form_build_id" id="form-3i7GiilFStiib7x941IUsc71_AV5ovxcNr3jRyklvUQ" value="form-3i7GiilFStiib7x941IUsc71_AV5ovxcNr3jRyklvUQ" /> <input type="hidden" name="form_id" id="edit-uc-product-add-to-cart-form-10030" value="uc_product_add_to_cart_form_10030" /> <input type="hidden" name="product-nid" id="edit-product-nid-11" value="10030" /> </div></form> </div><p><a href="https://www.phanpha.com/item/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%B0-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-08" target="_blank">read more</a></p> https://www.phanpha.com/item/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%B0-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-08#comments การ์ตูน Jbook นวนิยาย Thu, 28 Jul 2011 10:18:56 +0000 แอน 10030 at https://www.phanpha.com ภารกิจจับคู่ คุณหนูต่างดาว เล่ม 01 (นิยาย) https://www.phanpha.com/item/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88-%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-01-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2 <div class="product-info product display"><span class="uc-price-product uc-price-display uc-price">122 บาท</span></div><div class="product-image"><div class="main-product-image"><a href="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product_full/images01/9786161001179.jpg" title="ภารกิจจับคู่ คุณหนูต่างดาว เล่ม 01 (นิยาย)" rel="lightbox[12]"><img src="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product/images01/9786161001179.jpg" alt="ภารกิจจับคู่ คุณหนูต่างดาว เล่ม 01 (นิยาย)" title="ภารกิจจับคู่ คุณหนูต่างดาว เล่ม 01 (นิยาย)" width="160" height="222" class="imagecache imagecache-product"/></a></div><div class="more-product-images"><a href="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product_full/images01/9786161001179-1.jpg" title="ภารกิจจับคู่ คุณหนูต่างดาว เล่ม 01 (นิยาย)" rel="lightbox[12]"><img src="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/uc_thumbnail/images01/9786161001179-1.jpg" alt="ภารกิจจับคู่ คุณหนูต่างดาว เล่ม 01 (นิยาย)" title="ภารกิจจับคู่ คุณหนูต่างดาว เล่ม 01 (นิยาย)" width="25" height="35" class="imagecache imagecache-uc_thumbnail"/></a></div></div><div class="product-info product sell"><span class="uc-price-product uc-price-sell uc-price">122 บาท</span></div><div class="product-body"><p><strong>โดย :&nbsp;</strong> อุเอโนะ ยู<br /> <strong>แปล : </strong>สุพัตรา ผดุงปรีชาไชย</p> <table> <tr> <td>รหัสสินค้า</td> <td>:&nbsp;9786161001179</td> </tr> <tr> <td>น้ำหนัก</td> <td>: 185 กรัม</td> </tr> </table> <p>จู่ๆ สมาพันธ์มนุษย์ต่างดาวนามว่า &lsquo;ทริออน&rsquo; กับโลกมนุษย์ก็กระชับความสัมพันธ์กัน กลายเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลก เซริซาวะ โนโซมุ เด็กหนุ่มมัธยมปลายธรรมดา คิดแต่เพียงว่าข่าวนั้นเป็นเรื่องไกลตัว ทว่าทันใดนั้นเจ้าหน้าที่รัฐบาลก็มาเคาะประตูบ้าน พร้อมพาฟุคุยามะ คินุ เด็กสาวลูกครึ่งมนุษย์ต่างดาวมาให้ดูแล !?</p> </div><div class="add-to-cart"><form action="/cartoon/%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2/all/feed" accept-charset="UTF-8" method="post" id="uc-product-add-to-cart-form-9675" class="ajax-cart-submit-form"> <div><input type="hidden" name="qty" id="edit-qty-12" value="1" /> <input type="hidden" name="form_build_id" id="form-GH726cbarjjI5gogjS0IG4jizyiDP_c2vJoEHhNtJjo" value="form-GH726cbarjjI5gogjS0IG4jizyiDP_c2vJoEHhNtJjo" /> <input type="hidden" name="form_id" id="edit-uc-product-add-to-cart-form-9675" value="uc_product_add_to_cart_form_9675" /> <input type="hidden" name="product-nid" id="edit-product-nid-12" value="9675" /> </div></form> </div><p><a href="https://www.phanpha.com/item/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88-%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-01-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2" target="_blank">read more</a></p> https://www.phanpha.com/item/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88-%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-01-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2#comments การ์ตูน Jbook นวนิยาย Tue, 12 Jul 2011 11:48:33 +0000 แอน 9675 at https://www.phanpha.com ขบวนการนักสืบ NEET เล่ม 02 https://www.phanpha.com/item/%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A-neet-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-02 <div class="product-info product display"><span class="uc-price-product uc-price-display uc-price">140 บาท</span></div><div class="product-image"><div class="main-product-image"><a href="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product_full/images01/9786161001339.jpg" title="ขบวนการนักสืบ NEET เล่ม 02 " rel="lightbox[13]"><img src="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product/images01/9786161001339.jpg" alt="ขบวนการนักสืบ NEET เล่ม 02 " title="ขบวนการนักสืบ NEET เล่ม 02 " width="160" height="224" class="imagecache imagecache-product"/></a></div><div class="more-product-images"><a href="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product_full/images01/9786161001339-1.jpg" title="ขบวนการนักสืบ NEET เล่ม 02 " rel="lightbox[13]"><img src="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/uc_thumbnail/images01/9786161001339-1.jpg" alt="ขบวนการนักสืบ NEET เล่ม 02 " title="ขบวนการนักสืบ NEET เล่ม 02 " width="25" height="35" class="imagecache imagecache-uc_thumbnail"/></a></div></div><div class="product-info product sell"><span class="uc-price-product uc-price-sell uc-price">140 บาท</span></div><div class="product-body"><p>(Kamisama No Memochou)<br /> เรื่องธรรมดาที่ไม่ธรรมดาของหนุ่มสาววัยทีน ที่มีทั้งเสียงหัวเราะและน้ำตา ขบวนการนักสืบจะคลี่คลายคดีเหล่านี้ได้อย่างไร...</p> <p><strong>ISBN : </strong>9786161001339<br /> <strong>โดย : </strong>สุงิอิ ฮิคารุ (Hikaru Sugii)<br /> <strong>แปล : </strong>กฤษณ วรพงศธร<br /> <strong>อื่นๆ : </strong>404 หน้า</p> <p style="text-align:right">วันหนึ่งในช่วงปิดเทอมฤดูใบไม้ผลิ<br /> ขณะผมทำงานพิเศษที่ร้านราเม็งของคุณหมิง<br /> ควบกับเป็นผู้ช่วยอลิซ<br /> นักสืบนีตผู้ไม่ยอมก้าวออกจากห้อง<br /> และรักดอกเตอร์เปปเปอร์เป็นชีวิตจิตใจ</p> </div><div class="add-to-cart"><form action="/cartoon/%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2/all/feed" accept-charset="UTF-8" method="post" id="uc-product-add-to-cart-form-9402" class="ajax-cart-submit-form"> <div><input type="hidden" name="qty" id="edit-qty-13" value="1" /> <input type="hidden" name="form_build_id" id="form-0Az6P_aOgEcxTAYnuXpz61EG0-XO3CS_UzCoEEzX2wc" value="form-0Az6P_aOgEcxTAYnuXpz61EG0-XO3CS_UzCoEEzX2wc" /> <input type="hidden" name="form_id" id="edit-uc-product-add-to-cart-form-9402" value="uc_product_add_to_cart_form_9402" /> <input type="hidden" name="product-nid" id="edit-product-nid-13" value="9402" /> </div></form> </div><p><a href="https://www.phanpha.com/item/%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A-neet-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-02" target="_blank">read more</a></p> https://www.phanpha.com/item/%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A-neet-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-02#comments การ์ตูน Jbook นวนิยาย Mon, 27 Jun 2011 09:37:37 +0000 kookkai 9402 at https://www.phanpha.com เทพจิ้งจอกจอมยุ่ง (ประจำบ้าน) เล่ม 05 https://www.phanpha.com/item/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-05 <div class="product-info product display"><span class="uc-price-product uc-price-display uc-price">99 บาท</span></div><div class="product-image"><div class="main-product-image"><a href="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product_full/images01/9786161001193.jpg" title="เทพจิ้งจอกจอมยุ่ง (ประจำบ้าน) เล่ม 05" rel="lightbox[14]"><img src="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product/images01/9786161001193.jpg" alt="เทพจิ้งจอกจอมยุ่ง (ประจำบ้าน) เล่ม 05" title="เทพจิ้งจอกจอมยุ่ง (ประจำบ้าน) เล่ม 05" width="160" height="236" class="imagecache imagecache-product"/></a></div><div class="more-product-images"><a href="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product_full/images01/9786161001193-1.jpg" title="เทพจิ้งจอกจอมยุ่ง (ประจำบ้าน) เล่ม 05" rel="lightbox[14]"><img src="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/uc_thumbnail/images01/9786161001193-1.jpg" alt="เทพจิ้งจอกจอมยุ่ง (ประจำบ้าน) เล่ม 05" title="เทพจิ้งจอกจอมยุ่ง (ประจำบ้าน) เล่ม 05" width="25" height="35" class="imagecache imagecache-uc_thumbnail"/></a></div></div><div class="product-info product sell"><span class="uc-price-product uc-price-sell uc-price">99 บาท</span></div><div class="product-body"><p>(Wagaya no Oinarisama)<br /> แฟนตาซีคอเมดีสุดฮาของจิ้งจอกสวรรค์คูเก็น ที่จะมาอยู่ร่วมชายคาบ้าน แถมสร้างความวุ่นวายไม่เลิก</p> <p><strong>ISBN :</strong> 9786161001193<br /> <strong>โดย : </strong>ชิบามุระ จิน (Jin Shibamura)<br /> <strong>แปล : </strong>วรลักษณ์ สิงห์ครา<br /> <strong>อื่นๆ : </strong><span>240 หน้า</span></p> </div><div class="add-to-cart"><form action="/cartoon/%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2/all/feed" accept-charset="UTF-8" method="post" id="uc-product-add-to-cart-form-9400" class="ajax-cart-submit-form"> <div><input type="hidden" name="qty" id="edit-qty-14" value="1" /> <input type="hidden" name="form_build_id" id="form-U-XvgJTYjd5HrhFUrzdpruDnnseTQ9DPyuL3DHAKKB0" value="form-U-XvgJTYjd5HrhFUrzdpruDnnseTQ9DPyuL3DHAKKB0" /> <input type="hidden" name="form_id" id="edit-uc-product-add-to-cart-form-9400" value="uc_product_add_to_cart_form_9400" /> <input type="hidden" name="product-nid" id="edit-product-nid-14" value="9400" /> </div></form> </div><p><a href="https://www.phanpha.com/item/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-05" target="_blank">read more</a></p> https://www.phanpha.com/item/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-05#comments การ์ตูน Jbook นวนิยาย Mon, 27 Jun 2011 09:21:16 +0000 kookkai 9400 at https://www.phanpha.com