ซูปเปอร์ฮีโร่ https://www.phanpha.com/cartoon/%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AE%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B9%88/all th ตำนานเสียงกรีดร้อง เล่ม 02 https://www.phanpha.com/item/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-02 <div class="product-info product display"><span class="uc-price-product uc-price-display uc-price">68 บาท</span></div><div class="product-image"><div class="main-product-image"><a href="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product_full/images01/9786164472105.JPG" title="ตำนานเสียงกรีดร้อง เล่ม 02" rel="lightbox[0]"><img src="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product/images01/9786164472105.JPG" alt="ตำนานเสียงกรีดร้อง เล่ม 02" title="ตำนานเสียงกรีดร้อง เล่ม 02" width="160" height="223" class="imagecache imagecache-product"/></a></div><div class="more-product-images"><a href="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product_full/images01/9786164472105-1.JPG" title="ตำนานเสียงกรีดร้อง เล่ม 02" rel="lightbox[0]"><img src="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/uc_thumbnail/images01/9786164472105-1.JPG" alt="ตำนานเสียงกรีดร้อง เล่ม 02" title="ตำนานเสียงกรีดร้อง เล่ม 02" width="25" height="35" class="imagecache imagecache-uc_thumbnail"/></a></div></div><div class="field field-type-text field-field-preorder"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> <div class="product-info product sell"><span class="uc-price-product uc-price-sell uc-price">68 บาท</span></div><div class="product-body"><p>悲鳴伝<br /> Himeiden</p> <p><strong>ISBN </strong>: 9786164472105<br /> <strong>ORIGINAL :  </strong>นิชิโอะอิชิน (Nisioisin)<br /> <strong>COMIC :</strong> มิตสึทานิ โอซามุ (Osamu Mitsutani)<br /> <strong>ลิขสิทธิ์ : </strong>Kodansha Ltd.</p> <p><strong>สิ่งที่ฮีโร่ผู้กลวงเปล่าเฝ้าหา—— คือเป้าหมายและเหตุผลในการต่อสู้</strong></p> </div><div class="add-to-cart"><form action="/cartoon/%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AE%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B9%88/all/feed" accept-charset="UTF-8" method="post" id="uc-product-add-to-cart-form-52424" class="ajax-cart-submit-form"> <div><input type="hidden" name="qty" id="edit-qty" value="1" /> <input type="submit" name="op" id="edit-submit-52424" value="หยิบใส่ตะกร้า" class="form-submit node-add-to-cart ajax-cart-submit-form-button" /> <input type="hidden" name="form_build_id" id="form-_48-PKsofsVM6XB9HOcwDTL6jK4S6JhIjk-3V-D5h5I" value="form-_48-PKsofsVM6XB9HOcwDTL6jK4S6JhIjk-3V-D5h5I" /> <input type="hidden" name="form_id" id="edit-uc-product-add-to-cart-form-52424" value="uc_product_add_to_cart_form_52424" /> <input type="hidden" name="product-nid" id="edit-product-nid" value="52424" /> </div></form> </div><p><a href="https://www.phanpha.com/item/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-02" target="_blank">read more</a></p> https://www.phanpha.com/item/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-02#comments การ์ตูน LuckPim - รักพิมพ์ ซูปเปอร์ฮีโร่ ไซไฟ - Sci-Fi Wed, 18 Jul 2018 00:05:15 +0000 เจี๊ยบ 52424 at https://www.phanpha.com ตำนานเสียงกรีดร้อง เล่ม 01 https://www.phanpha.com/item/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-01 <div class="product-info product display"><span class="uc-price-product uc-price-display uc-price">68 บาท</span></div><div class="product-image"><div class="main-product-image"><a href="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product_full/images01/9786163739322.JPG" title="ตำนานเสียงกรีดร้อง เล่ม 01" rel="lightbox[1]"><img src="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product/images01/9786163739322.JPG" alt="ตำนานเสียงกรีดร้อง เล่ม 01" title="ตำนานเสียงกรีดร้อง เล่ม 01" width="160" height="222" class="imagecache imagecache-product"/></a></div><div class="more-product-images"><a href="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product_full/images01/9786163739322-1.JPG" title="ตำนานเสียงกรีดร้อง เล่ม 01" rel="lightbox[1]"><img src="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/uc_thumbnail/images01/9786163739322-1.JPG" alt="ตำนานเสียงกรีดร้อง เล่ม 01" title="ตำนานเสียงกรีดร้อง เล่ม 01" width="25" height="35" class="imagecache imagecache-uc_thumbnail"/></a></div></div><div class="field field-type-text field-field-preorder"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> <div class="product-info product sell"><span class="uc-price-product uc-price-sell uc-price">68 บาท</span></div><div class="product-body"><p>悲鳴伝<br /> Himeiden</p> <p><strong>ISBN </strong>: 9786163739322<br /> <strong>ORIGINAL :  </strong>นิชิโอะอิชิน (Nisioisin)<br /> <strong>COMIC :</strong> มิตสึทานิ โอซามุ (Osamu Mitsutani)<br /> <strong>ลิขสิทธิ์ : </strong>Kodansha Ltd.</p> <p><strong>ณ วันที่ได้พบกับเคนโด เค็งกะ<br /> เรื่องราวของโซระคาระ คู ก็เริ่มต้นขึ้น —</strong></p> </div><div class="add-to-cart"><form action="/cartoon/%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AE%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B9%88/all/feed" accept-charset="UTF-8" method="post" id="uc-product-add-to-cart-form-48310" class="ajax-cart-submit-form"> <div><input type="hidden" name="qty" id="edit-qty-1" value="1" /> <input type="submit" name="op" id="edit-submit-48310" value="หยิบใส่ตะกร้า" class="form-submit node-add-to-cart ajax-cart-submit-form-button" /> <input type="hidden" name="form_build_id" id="form-f_5d6W-NJTqwTbviSLjNvqWy7zSRR4g3UWDUiIMMkqE" value="form-f_5d6W-NJTqwTbviSLjNvqWy7zSRR4g3UWDUiIMMkqE" /> <input type="hidden" name="form_id" id="edit-uc-product-add-to-cart-form-48310" value="uc_product_add_to_cart_form_48310" /> <input type="hidden" name="product-nid" id="edit-product-nid-1" value="48310" /> </div></form> </div><p><a href="https://www.phanpha.com/item/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-01" target="_blank">read more</a></p> https://www.phanpha.com/item/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-01#comments การ์ตูน LuckPim - รักพิมพ์ ซูปเปอร์ฮีโร่ ไซไฟ - Sci-Fi Wed, 06 Sep 2017 00:48:16 +0000 แก้วแก้วแก้ว 48310 at https://www.phanpha.com รายเซย์เดน จูปิเตอร์ - O.A. เล่ม 08 (เล่มจบ) https://www.phanpha.com/item/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99-%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-oa-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-08-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%9A <div class="product-info product display"><span class="uc-price-product uc-price-display uc-price">41 บาท</span></div><div class="product-image"><div class="main-product-image"><a href="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product_full/images01/1010200211797.JPG" title="รายเซย์เดน จูปิเตอร์ - O.A. เล่ม 08" rel="lightbox[2]"><img src="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product/images01/1010200211797.JPG" alt="รายเซย์เดน จูปิเตอร์ - O.A. เล่ม 08" title="รายเซย์เดน จูปิเตอร์ - O.A. เล่ม 08" width="160" height="231" class="imagecache imagecache-product"/></a></div><div class="more-product-images"><a href="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product_full/images01/1010200211797-1.JPG" title="รายเซย์เดน จูปิเตอร์ - O.A. เล่ม 08" rel="lightbox[2]"><img src="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/uc_thumbnail/images01/1010200211797-1.JPG" alt="รายเซย์เดน จูปิเตอร์ - O.A. เล่ม 08" title="รายเซย์เดน จูปิเตอร์ - O.A. เล่ม 08" width="25" height="35" class="imagecache imagecache-uc_thumbnail"/></a></div></div><div class="product-info product sell"><span class="uc-price-product uc-price-sell uc-price">41 บาท</span></div><div class="product-body"><p>雷星伝ジュピターO.A.<br /> 雷星伝ジュピターO.A.<br /> Raiseiden Jupiter - O.A.<br /> <strong>เรื่องโดย : </strong>Masaki Wachi<br /> <strong>ภาพโดย : </strong>Tow Nakazaki<br /> <strong>ลิขสิทธิ์ : </strong>Kodansha Ltd.</p> </div><div class="add-to-cart"><form action="/cartoon/%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AE%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B9%88/all/feed" accept-charset="UTF-8" method="post" id="uc-product-add-to-cart-form-12440" class="ajax-cart-submit-form"> <div><input type="hidden" name="qty" id="edit-qty-2" value="1" /> <input type="hidden" name="form_build_id" id="form-G4obciZNz4HrLZSv2OIAh6Tpv715DwyHdDaO1skweSk" value="form-G4obciZNz4HrLZSv2OIAh6Tpv715DwyHdDaO1skweSk" /> <input type="hidden" name="form_id" id="edit-uc-product-add-to-cart-form-12440" value="uc_product_add_to_cart_form_12440" /> <input type="hidden" name="product-nid" id="edit-product-nid-2" value="12440" /> </div></form> </div> https://www.phanpha.com/item/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99-%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-oa-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-08-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%9A#comments การ์ตูน Vibulkij - วิบูลย์กิจ ซูปเปอร์ฮีโร่ Wed, 21 Dec 2011 08:07:29 +0000 admin 12440 at https://www.phanpha.com รายเซย์เดน จูปิเตอร์ - O.A. เล่ม 07 https://www.phanpha.com/item/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99-%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-oa-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-07 <div class="product-info product display"><span class="uc-price-product uc-price-display uc-price">41 บาท</span></div><div class="product-image"><div class="main-product-image"><a href="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product_full/images01/1010200211156.jpg" title="รายเซย์เดน จูปิเตอร์ - O.A. เล่ม 07" rel="lightbox[3]"><img src="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product/images01/1010200211156.jpg" alt="รายเซย์เดน จูปิเตอร์ - O.A. เล่ม 07" title="รายเซย์เดน จูปิเตอร์ - O.A. เล่ม 07" width="160" height="230" class="imagecache imagecache-product"/></a></div><div class="more-product-images"><a href="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product_full/images01/1010200211156-1.jpg" title="รายเซย์เดน จูปิเตอร์ - O.A. เล่ม 07" rel="lightbox[3]"><img src="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/uc_thumbnail/images01/1010200211156-1.jpg" alt="รายเซย์เดน จูปิเตอร์ - O.A. เล่ม 07" title="รายเซย์เดน จูปิเตอร์ - O.A. เล่ม 07" width="25" height="35" class="imagecache imagecache-uc_thumbnail"/></a></div></div><div class="product-info product sell"><span class="uc-price-product uc-price-sell uc-price">41 บาท</span></div><div class="product-body"><p>雷星伝ジュピターO.A.<br /> 雷星伝ジュピターO.A.<br /> Raiseiden Jupiter - O.A.<br /> <strong>เรื่องโดย : </strong>Masaki Wachi<br /> <strong>ภาพโดย : </strong>Tow Nakazaki<br /> <strong>ลิขสิทธิ์ : </strong>Kodansha Ltd.</p> </div><div class="add-to-cart"><form action="/cartoon/%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AE%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B9%88/all/feed" accept-charset="UTF-8" method="post" id="uc-product-add-to-cart-form-8869" class="ajax-cart-submit-form"> <div><input type="hidden" name="qty" id="edit-qty-3" value="1" /> <input type="hidden" name="form_build_id" id="form-Uomm5qKHPaZc26495VbkdrZXySq-KJThC2ovxhqMNnk" value="form-Uomm5qKHPaZc26495VbkdrZXySq-KJThC2ovxhqMNnk" /> <input type="hidden" name="form_id" id="edit-uc-product-add-to-cart-form-8869" value="uc_product_add_to_cart_form_8869" /> <input type="hidden" name="product-nid" id="edit-product-nid-3" value="8869" /> </div></form> </div> https://www.phanpha.com/item/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99-%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-oa-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-07#comments การ์ตูน Vibulkij - วิบูลย์กิจ ซูปเปอร์ฮีโร่ Wed, 01 Jun 2011 09:15:49 +0000 kookkai 8869 at https://www.phanpha.com รายเซย์เดน จูปิเตอร์ - O.A. เล่ม 06 https://www.phanpha.com/item/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99-%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-oa-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-06 <div class="product-info product display"><span class="uc-price-product uc-price-display uc-price">41 บาท</span></div><div class="product-image"><div class="main-product-image"><a href="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product_full/images01/1010200210316.jpg" title="รายเซย์เดน จูปิเตอร์ - O.A. เล่ม 06" rel="lightbox[4]"><img src="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product/images01/1010200210316.jpg" alt="รายเซย์เดน จูปิเตอร์ - O.A. เล่ม 06" title="รายเซย์เดน จูปิเตอร์ - O.A. เล่ม 06" width="160" height="229" class="imagecache imagecache-product"/></a></div><div class="more-product-images"></div></div><div class="product-info product sell"><span class="uc-price-product uc-price-sell uc-price">41 บาท</span></div><div class="product-body"><p>雷星伝ジュピターO.A.<br /> 雷星伝ジュピターO.A.<br /> Raiseiden Jupiter - O.A.<br /> <strong>เรื่องโดย : </strong>Masaki Wachi<br /> <strong>ภาพโดย : </strong>Tow Nakazaki<br /> <strong>ลิขสิทธิ์ : </strong>Kodansha Ltd.</p> </div><div class="add-to-cart"><form action="/cartoon/%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AE%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B9%88/all/feed" accept-charset="UTF-8" method="post" id="uc-product-add-to-cart-form-5237" class="ajax-cart-submit-form"> <div><input type="hidden" name="qty" id="edit-qty-4" value="1" /> <input type="hidden" name="form_build_id" id="form-ZMxGnXM96jh_gfxIkbZtm2E-dpBbF4nXWJQdiLkOZek" value="form-ZMxGnXM96jh_gfxIkbZtm2E-dpBbF4nXWJQdiLkOZek" /> <input type="hidden" name="form_id" id="edit-uc-product-add-to-cart-form-5237" value="uc_product_add_to_cart_form_5237" /> <input type="hidden" name="product-nid" id="edit-product-nid-4" value="5237" /> </div></form> </div> https://www.phanpha.com/item/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99-%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-oa-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-06#comments การ์ตูน Vibulkij - วิบูลย์กิจ ซูปเปอร์ฮีโร่ Fri, 03 Dec 2010 05:00:40 +0000 ney 5237 at https://www.phanpha.com รายเซย์เดน จูปิเตอร์ - O.A. เล่ม 05 https://www.phanpha.com/item/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99-%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-oa-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-05 <div class="product-info product display"><span class="uc-price-product uc-price-display uc-price">41 บาท</span></div><div class="product-image"><div class="main-product-image"><a href="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product_full/images01/1010200209709.jpg" title="รายเซย์เดน จูปิเตอร์ - O.A. เล่ม 05" rel="lightbox[5]"><img src="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product/images01/1010200209709.jpg" alt="รายเซย์เดน จูปิเตอร์ - O.A. เล่ม 05" title="รายเซย์เดน จูปิเตอร์ - O.A. เล่ม 05" width="160" height="230" class="imagecache imagecache-product"/></a></div><div class="more-product-images"></div></div><div class="product-info product sell"><span class="uc-price-product uc-price-sell uc-price">41 บาท</span></div><div class="product-body"><p>雷星伝ジュピターO.A.<br /> 雷星伝ジュピターO.A.<br /> Raiseiden Jupiter - O.A.<br /> <strong>เรื่องโดย : </strong>Masaki Wachi<br /> <strong>ภาพโดย : </strong>Tow Nakazaki<br /> <strong>ลิขสิทธิ์ : </strong>Kodansha Ltd.</p> <p>ถึงแม้ว่าโทรุจะเรียนอยู่มัธยมปลายแล้ว แต่เขาก็ยังชอบอนิเมชั่นประเภทแปลงร่างอยู่ โดยเฉพาะเรื่อง เทพสายฟ้าจูปิเตอร์ ที่เพิ่งจะฉายทางทีวีแค่ 5 ตอนเท่านั้น และไม่แปลกอะไรที่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับเรื่อง เทพสายฟ้าจูปิเตอร์ โทรุจะต้องหาทางเอามาเป็นเจ้าของให้ได้</p> </div><div class="add-to-cart"><form action="/cartoon/%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AE%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B9%88/all/feed" accept-charset="UTF-8" method="post" id="uc-product-add-to-cart-form-3595" class="ajax-cart-submit-form"> <div><input type="hidden" name="qty" id="edit-qty-5" value="1" /> <input type="hidden" name="form_build_id" id="form-xVFab7HI_vTVE0xPe1bv6tnyyoxRFk6THIdFYjgWShs" value="form-xVFab7HI_vTVE0xPe1bv6tnyyoxRFk6THIdFYjgWShs" /> <input type="hidden" name="form_id" id="edit-uc-product-add-to-cart-form-3595" value="uc_product_add_to_cart_form_3595" /> <input type="hidden" name="product-nid" id="edit-product-nid-5" value="3595" /> </div></form> </div><p><a href="https://www.phanpha.com/item/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99-%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-oa-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-05" target="_blank">read more</a></p> https://www.phanpha.com/item/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99-%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-oa-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-05#comments การ์ตูน Vibulkij - วิบูลย์กิจ ซูปเปอร์ฮีโร่ Fri, 05 Feb 2010 00:00:00 +0000 3595 at https://www.phanpha.com รายเซย์เดน จูปิเตอร์ - O.A. เล่ม 04 https://www.phanpha.com/item/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99-%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-oa-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-04 <div class="product-info product display"><span class="uc-price-product uc-price-display uc-price">41 บาท</span></div><div class="product-image"><div class="main-product-image"><a href="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product_full/images01/1010200209327.jpg" title="รายเซย์เดน จูปิเตอร์ - O.A. เล่ม 04" rel="lightbox[6]"><img src="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product/images01/1010200209327.jpg" alt="รายเซย์เดน จูปิเตอร์ - O.A. เล่ม 04" title="รายเซย์เดน จูปิเตอร์ - O.A. เล่ม 04" width="160" height="229" class="imagecache imagecache-product"/></a></div><div class="more-product-images"></div></div><div class="product-info product sell"><span class="uc-price-product uc-price-sell uc-price">41 บาท</span></div><div class="product-body"><p>雷星伝ジュピターO.A.<br /> 雷星伝ジュピターO.A.<br /> Raiseiden Jupiter - O.A.<br /> <strong>เรื่องโดย : </strong>Masaki Wachi<br /> <strong>ภาพโดย : </strong>Tow Nakazaki<br /> <strong>ลิขสิทธิ์ : </strong>Kodansha Ltd.</p> <p>ถึงแม้ว่าโทรุจะเรียนอยู่มัธยมปลายแล้ว แต่เขาก็ยังชอบอนิเมชั่นประเภทแปลงร่างอยู่ โดยเฉพาะเรื่อง เทพสายฟ้าจูปิเตอร์ ที่เพิ่งจะฉายทางทีวีแค่ 5 ตอนเท่านั้น และไม่แปลกอะไรที่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับเรื่อง เทพสายฟ้าจูปิเตอร์ โทรุจะต้องหาทางเอามาเป็นเจ้าของให้ได้</p> </div><div class="add-to-cart"><form action="/cartoon/%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AE%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B9%88/all/feed" accept-charset="UTF-8" method="post" id="uc-product-add-to-cart-form-3594" class="ajax-cart-submit-form"> <div><input type="hidden" name="qty" id="edit-qty-6" value="1" /> <input type="hidden" name="form_build_id" id="form-SLuhPNrv7g8JXcEefvgymCYanrvovosGV9BY4yv2E6U" value="form-SLuhPNrv7g8JXcEefvgymCYanrvovosGV9BY4yv2E6U" /> <input type="hidden" name="form_id" id="edit-uc-product-add-to-cart-form-3594" value="uc_product_add_to_cart_form_3594" /> <input type="hidden" name="product-nid" id="edit-product-nid-6" value="3594" /> </div></form> </div><p><a href="https://www.phanpha.com/item/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99-%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-oa-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-04" target="_blank">read more</a></p> https://www.phanpha.com/item/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99-%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-oa-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-04#comments การ์ตูน Vibulkij - วิบูลย์กิจ ซูปเปอร์ฮีโร่ Fri, 04 Sep 2009 00:00:00 +0000 3594 at https://www.phanpha.com รายเซย์เดน จูปิเตอร์ - O.A. เล่ม 03 https://www.phanpha.com/item/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99-%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-oa-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-03 <div class="product-info product display"><span class="uc-price-product uc-price-display uc-price">41 บาท</span></div><div class="product-image"><div class="main-product-image"><a href="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product_full/images01/1010200209284.jpg" title="รายเซย์เดน จูปิเตอร์ - O.A. เล่ม 03" rel="lightbox[7]"><img src="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product/images01/1010200209284.jpg" alt="รายเซย์เดน จูปิเตอร์ - O.A. เล่ม 03" title="รายเซย์เดน จูปิเตอร์ - O.A. เล่ม 03" width="160" height="232" class="imagecache imagecache-product"/></a></div><div class="more-product-images"></div></div><div class="product-info product sell"><span class="uc-price-product uc-price-sell uc-price">41 บาท</span></div><div class="product-body"><p>雷星伝ジュピターO.A.<br /> 雷星伝ジュピターO.A.<br /> Raiseiden Jupiter - O.A.<br /> <strong>เรื่องโดย : </strong>Masaki Wachi<br /> <strong>ภาพโดย : </strong>Tow Nakazaki<br /> <strong>ลิขสิทธิ์ : </strong>Kodansha Ltd.</p> <p>ถึงแม้ว่าโทรุจะเรียนอยู่มัธยมปลายแล้ว แต่เขาก็ยังชอบอนิเมชั่นประเภทแปลงร่างอยู่ โดยเฉพาะเรื่อง เทพสายฟ้าจูปิเตอร์ ที่เพิ่งจะฉายทางทีวีแค่ 5 ตอนเท่านั้น และไม่แปลกอะไรที่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับเรื่อง เทพสายฟ้าจูปิเตอร์ โทรุจะต้องหาทางเอามาเป็นเจ้าของให้ได้</p> </div><div class="add-to-cart"><form action="/cartoon/%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AE%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B9%88/all/feed" accept-charset="UTF-8" method="post" id="uc-product-add-to-cart-form-3593" class="ajax-cart-submit-form"> <div><input type="hidden" name="qty" id="edit-qty-7" value="1" /> <input type="hidden" name="form_build_id" id="form--8t7ExAv2DcD33q38wFe-V6nkLSx56MXAenFlXTRJPU" value="form--8t7ExAv2DcD33q38wFe-V6nkLSx56MXAenFlXTRJPU" /> <input type="hidden" name="form_id" id="edit-uc-product-add-to-cart-form-3593" value="uc_product_add_to_cart_form_3593" /> <input type="hidden" name="product-nid" id="edit-product-nid-7" value="3593" /> </div></form> </div><p><a href="https://www.phanpha.com/item/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99-%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-oa-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-03" target="_blank">read more</a></p> https://www.phanpha.com/item/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99-%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-oa-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-03#comments การ์ตูน Vibulkij - วิบูลย์กิจ ซูปเปอร์ฮีโร่ Mon, 27 Apr 2009 00:00:00 +0000 3593 at https://www.phanpha.com รายเซย์เดน จูปิเตอร์ - O.A. เล่ม 02 https://www.phanpha.com/item/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99-%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-oa-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-02 <div class="product-info product display"><span class="uc-price-product uc-price-display uc-price">41 บาท</span></div><div class="product-image"><div class="main-product-image"><a href="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product_full/images01/1010000208722.jpg" title="รายเซย์เดน จูปิเตอร์ - O.A. เล่ม 02" rel="lightbox[8]"><img src="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product/images01/1010000208722.jpg" alt="รายเซย์เดน จูปิเตอร์ - O.A. เล่ม 02" title="รายเซย์เดน จูปิเตอร์ - O.A. เล่ม 02" width="160" height="231" class="imagecache imagecache-product"/></a></div><div class="more-product-images"></div></div><div class="product-info product sell"><span class="uc-price-product uc-price-sell uc-price">41 บาท</span></div><div class="product-body"><p>雷星伝ジュピターO.A.<br /> 雷星伝ジュピターO.A.<br /> Raiseiden Jupiter - O.A.<br /> <strong>เรื่องโดย : </strong>Masaki Wachi<br /> <strong>ภาพโดย : </strong>Tow Nakazaki<br /> <strong>ลิขสิทธิ์ : </strong>Kodansha Ltd.<br /> ถึงแม้ว่าโทรุจะเรียนอยู่มัธยมปลายแล้ว แต่เขาก็ยังชอบอนิเมชั่นประเภทแปลงร่างอยู่ โดยเฉพาะเรื่อง เทพสายฟ้าจูปิเตอร์ ที่เพิ่งจะฉายทางทีวีแค่ 5 ตอนเท่านั้น และไม่แปลกอะไรที่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับเรื่อง เทพสายฟ้าจูปิเตอร์ โทรุจะต้องหาทางเอามาเป็นเจ้าของให้ได้ </p> </div><div class="add-to-cart"><form action="/cartoon/%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AE%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B9%88/all/feed" accept-charset="UTF-8" method="post" id="uc-product-add-to-cart-form-3592" class="ajax-cart-submit-form"> <div><input type="hidden" name="qty" id="edit-qty-8" value="1" /> <input type="hidden" name="form_build_id" id="form-WFvu0Woz0UoSbFNeM1fNwKnTlgr4N6pznUtA_DPs6BM" value="form-WFvu0Woz0UoSbFNeM1fNwKnTlgr4N6pznUtA_DPs6BM" /> <input type="hidden" name="form_id" id="edit-uc-product-add-to-cart-form-3592" value="uc_product_add_to_cart_form_3592" /> <input type="hidden" name="product-nid" id="edit-product-nid-8" value="3592" /> </div></form> </div><p><a href="https://www.phanpha.com/item/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99-%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-oa-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-02" target="_blank">read more</a></p> https://www.phanpha.com/item/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99-%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-oa-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-02#comments การ์ตูน Vibulkij - วิบูลย์กิจ ซูปเปอร์ฮีโร่ Mon, 12 Jan 2009 00:00:00 +0000 3592 at https://www.phanpha.com รายเซย์เดน จูปิเตอร์ - O.A. เล่ม 01 https://www.phanpha.com/item/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99-%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-oa-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-01 <div class="product-info product display"><span class="uc-price-product uc-price-display uc-price">41 บาท</span></div><div class="product-image"><div class="main-product-image"><a href="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product_full/images01/1010000208721.jpg" title="รายเซย์เดน จูปิเตอร์ - O.A. เล่ม 01" rel="lightbox[9]"><img src="https://www.phanpha.com/sites/default/files/imagecache/product/images01/1010000208721.jpg" alt="รายเซย์เดน จูปิเตอร์ - O.A. เล่ม 01" title="รายเซย์เดน จูปิเตอร์ - O.A. เล่ม 01" width="160" height="224" class="imagecache imagecache-product"/></a></div><div class="more-product-images"></div></div><div class="product-info product sell"><span class="uc-price-product uc-price-sell uc-price">41 บาท</span></div><div class="product-body"><p>雷星伝ジュピターO.A.<br /> 雷星伝ジュピターO.A.<br /> Raiseiden Jupiter - O.A.<br /> <strong>เรื่องโดย : </strong>Masaki Wachi<br /> <strong>ภาพโดย : </strong>Tow Nakazaki<br /> <strong>ลิขสิทธิ์ : </strong>Kodansha Ltd.</p> </div><div class="add-to-cart"><form action="/cartoon/%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AE%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B9%88/all/feed" accept-charset="UTF-8" method="post" id="uc-product-add-to-cart-form-3591" class="ajax-cart-submit-form"> <div><input type="hidden" name="qty" id="edit-qty-9" value="1" /> <input type="hidden" name="form_build_id" id="form-X1EpF4_bOI5kCNdnpRHQe8Ws75dHfbd-t2YYFRkvQfA" value="form-X1EpF4_bOI5kCNdnpRHQe8Ws75dHfbd-t2YYFRkvQfA" /> <input type="hidden" name="form_id" id="edit-uc-product-add-to-cart-form-3591" value="uc_product_add_to_cart_form_3591" /> <input type="hidden" name="product-nid" id="edit-product-nid-9" value="3591" /> </div></form> </div><p><a href="https://www.phanpha.com/item/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99-%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-oa-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-01" target="_blank">read more</a></p> https://www.phanpha.com/item/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99-%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-oa-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-01#comments การ์ตูน Vibulkij - วิบูลย์กิจ ซูปเปอร์ฮีโร่ Mon, 24 Nov 2008 00:00:00 +0000 3591 at https://www.phanpha.com