ภาษา, - ภาษา - อังกฤษ, - ภาษา - จีน, - ภาษา - ญี่ปุ่น, - ภาษา - เกาหลี, - ภาษา - ไทย

3-IN-1 DICTIONARY : Korean-Thai-English

3-IN-1 DICTIONARY : Korean-Thai-English
3-IN-1 DICTIONARY : Korean-Thai-English

โดย : Seong-Chul Shin & Gene Baik
แปล : อาจารย์ฮัน ซองอิล
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
อื่นๆ : 368 หน้า

คัมภีร์ศัพท์ใช้บ่อย 3,000 คำ เกาหลี-ไทย-อังกฤษ
178 บาท
178 บาท

จำแม่น สมองดี เรียนเก่งด้วย Mind Map ศัพท์หมวดรอบตัวหนูน้อย จีน-ไทย

จำแม่น สมองดี เรียนเก่งด้วย Mind Map ศัพท์หมวดรอบตัวหนูน้อย จีน-ไทย
จำแม่น สมองดี เรียนเก่งด้วย Mind Map ศัพท์หมวดรอบตัวหนูน้อย จีน-ไทย

โดย : เชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ
สำนักพิมพ์ : mis (เอ็มไอเอส)
อื่นๆ : 104 หน้า / สี่สีสดใส ถูกใจเด็กๆ

34 หมวดน่ารู้ สำหรับฝึกสมองซีกซ้ายและซีกขวาให้จำศัพท์จีนได้อย่างแม่นยำ

 

135 บาท
135 บาท

จับศัพท์จีนดิ้นไม่หลุด ชุด 3 บุคคลและสังคม + CD

จับศัพท์จีนดิ้นไม่หลุด ชุด 3 บุคคลและสังคม + CD
จับศัพท์จีนดิ้นไม่หลุด ชุด 3 บุคคลและสังคม + CD

ISBN : 9786167105819
โดย : วีระชาติ วงศ์สัจจา
สำนักพิมพ์ : สุขภาพใจ
อื่นๆ : 120 หน้า

350 คำศัพท์ เรียนง่าย เข้าใจด้วยภาพ ใช้ได้จริงกับ 9 หมวดคำศัพท์เกี่ยวกับบุคคลและสังคม

216 บาท
216 บาท

พูดอังกฤษไม่ต้องเก่งมากมาย แค่ใช้งานได้ก็พอ

พูดอังกฤษไม่ต้องเก่งมากมาย แค่ใช้งานได้ก็พอ
พูดอังกฤษไม่ต้องเก่งมากมาย แค่ใช้งานได้ก็พอ

ISBN : 9786162755309
โดย : ครูพี่ซูซาน
สำนักพิมพ์ : ADJ
อื่นๆ : 240 หน้า

198 บาท
198 บาท

30 Days พูดภาษาอังกฤษคล่องเหมือนเจ้าของภาษา

30 Days พูดภาษาอังกฤษคล่องเหมือนเจ้าของภาษา
30 Days พูดภาษาอังกฤษคล่องเหมือนเจ้าของภาษา

ISBN : 9786162755743
โดย : B TEAM
สำนักพิมพ์ : Book Caff
อื่นๆ : 192 หน้า

30 Days พูดภาษาอังกฤษคล่องเหมือนเจ้าของภาษา แบ่งเนื้อหาที่น่าสนใจและควรเรียนรู้ สำหรับผู้ที่อยากเริ่มต้นสนทนาภาษาอังกฤษได้คล่องแบบเจ้าของภาษา โดยให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ทั้งไวยากรณ์ Tense คำศัพท์  รวมไปถึงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่สำคัญในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษไว้ เพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกฝนอย่างเข้าใจและนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิผล

149 บาท
149 บาท

สุภาษิต คำพังเพย และ สำนวนไทย สอนใจเด็กดี

สุภาษิต คำพังเพย และ สำนวนไทย สอนใจเด็กดี
สุภาษิต คำพังเพย และ สำนวนไทย สอนใจเด็กดี

โดย : ฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส
สำนักพิมพ์ : IQ+ (IQ Plus)
อื่นๆ : 218 หน้า

สนุกกับสุภาษิต คำพังเพยและสำนวนไทย พร้อมภาพประกอบมากถึง 1,300 คำ
68 บาท
68 บาท

ชุดภาษาอาเซียน : เมียนมาร์

ชุดภาษาอาเซียน : เมียนมาร์
ชุดภาษาอาเซียน : เมียนมาร์

ISBN : 9786160417872
ผู้เขียน : วทัญญู ฟักทอง
ภาพประกอบ : ป้าจ๋า
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : 224 หน้า / 10.5 x 17 x 1 ซม.

212 บาท
212 บาท

เก่งก่อนสอบ ภาษาอังกฤษ ป.2 เล่ม 02

เก่งก่อนสอบ ภาษาอังกฤษ ป.2 เล่ม 02
เก่งก่อนสอบ ภาษาอังกฤษ ป.2 เล่ม 02

โดย : นัฎธินันท์ จำเริญวุฒิไกร
สำนักพิมพ์ : mis (เอ็มไอเอส)
อื่นๆ : 148 หน้า

ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
77 บาท
77 บาท

เก่งก่อนสอบ ภาษาอังกฤษ ป.2 เล่ม 01

เก่งก่อนสอบ ภาษาอังกฤษ ป.2 เล่ม 01
เก่งก่อนสอบ ภาษาอังกฤษ ป.2 เล่ม 01

โดย : นัฎธินันท์ จำเริญวุฒิไกร
สำนักพิมพ์ : mis (เอ็มไอเอส)
อื่นๆ : 120 หน้า

ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
77 บาท
77 บาท

เพื่อนภาษาจีน เล่ม 04

เพื่อนภาษาจีน เล่ม 04
เพื่อนภาษาจีน เล่ม 04

ISBN : 9786167105932
โดย : เกศรา อิสระวุฒิวรรธน์ และหทัยรัตน์ รัตนศิริวิไล
สำนักพิมพ์ : ทฤษฎี
อื่นๆ : 21 x 28.6 ซ.ม. / 72 หน้า

แบบเรียนเพื่อนภาษาจีน เล่ม 4
เหมาะสำหรับเด็กอายุ 4-12 ปี และครูผู้สอนใช้เป็นแนวการสอนภาษาจีนพื้นฐานอย่างเป็นระบบ

ศัพท์ + เรียนรู้ลำดับขีดอักษรจีน
แนะนำศัพท์ใหม่น่ารู้ประจำบท + พินอินและคำแปล

ฝึกสนทนา
คัดสรรบทสนทนาพื้นฐานที่ใช้ได้จริง ตัวการ์ตูนน่ารัก เสริมจินตนาการ พูดจีนได้อย่างมั่นใจ

135 บาท
135 บาท

พจนานุกรมภาพ ไทย - อังกฤษ - จีน

พจนานุกรมภาพ ไทย - อังกฤษ - จีน
พจนานุกรมภาพ ไทย - อังกฤษ - จีน

โดย : ฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส
สำนักพิมพ์ : IQ+ (IQ Plus)
อื่นๆ : 120 หน้า

หนังสือภาพชุดคำศัพท์ 3 ภาษา ยอดนิยมสำหรับทุกคน
134 บาท
134 บาท

Disney English My First Picture Dictionary พจนานุกรมภาพดิสนีย์ อังกฤษ-ไทย แสนสนุก

Disney English My First Picture Dictionary พจนานุกรมภาพดิสนีย์ อังกฤษ-ไทย แสนสนุก
Disney English My First Picture Dictionary พจนานุกรมภาพดิสนีย์ อังกฤษ-ไทย แสนสนุก

โดย : Disney Enterprises
แปล : อรุโณทัย เขตหาญ
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 192 หน้า

เรียนรู้ศัพท์กว่า 600 คำ! กับตัวการ์ตูนดิสนีย์
266 บาท
266 บาท

พูดอังกฤษทันใจ You can speak English expeditiously! ฉบับเสริมข้อมูลใหม่

พูดอังกฤษทันใจ You can speak English expeditiously! ฉบับเสริมข้อมูลใหม่
พูดอังกฤษทันใจ You can speak English expeditiously! ฉบับเสริมข้อมูลใหม่

ISBN : 9786163201751
โดย : ดร. พุทธชวินท์ ประเวศวิชญ์
สำนักพิมพ์ : แพรธรรม
อื่นๆ : 176 หน้า

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษที่มีความจำเป็นในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน

108 บาท
108 บาท

คำถาม คำตอบ 465 ประโยคพูดภาษาอังกฤษ

คำถาม คำตอบ 465 ประโยคพูดภาษาอังกฤษ
คำถาม คำตอบ 465 ประโยคพูดภาษาอังกฤษ

ISBN : 9786162755095
โดย : กองบรรณาธิการ
สำนักพิมพ์ : POP GET BOOK
อื่นๆ : 204 หน้า

ฝึก ฟุด ฟิด ในชีวิตประจำวัน อยากเก่งตจ้องกล้าพูดภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษเมื่อไม่เคยใช้ มันจะดูเป็นเรื่องยาก แต่พอได้ฝึกผนพูด อ่านเขียนบ่อยๆ มันก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายไปเอง

180 บาท
180 บาท

เทคนิคใช้ตัวช่วยเรียนภาษาอังกฤษแบบคนฉลาดคิด

เทคนิคใช้ตัวช่วยเรียนภาษาอังกฤษแบบคนฉลาดคิด
เทคนิคใช้ตัวช่วยเรียนภาษาอังกฤษแบบคนฉลาดคิด

ISBN : 9786162755606
โดย : กองบรรณาธิการ
สำนักพิมพ์ : POP GET BOOK
อื่นๆ : 312 หน้า

คุณจะได้ทั้งเคล็ดลับการพูดคุยกับชาวอังกฤษอย่างเจ้าของภาษา เรียนแกรมม่าร์สนุกๆ และคำศัพท์หลากหลายที่ต้องใช้บ่อยๆ และอย่าลืมไฮไลท์เด็ดนั่นก็คือ ไอเท็มช่วยจำ ฉบับ DIY ทำเองที่บ้านประดิษฐ์ไปพร้อมๆ กับเราในสไตล์คุณ

198 บาท
198 บาท

เตรียมพร้อมก่อนสอบ ตะลุยโจทย์ O-NET ภาษาอังกฤษ ป.6

เตรียมพร้อมก่อนสอบ ตะลุยโจทย์ O-NET ภาษาอังกฤษ ป.6
เตรียมพร้อมก่อนสอบ ตะลุยโจทย์ O-NET ภาษาอังกฤษ ป.6

โดย : ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล
สำนักพิมพ์ : Igetenglish Publiahing ไอเก็ตอิงลิชพับลิชชิง
อื่นๆ : 160 หน้า

คู่มือเตรียมสอบ O-NET
ที่เฉลยละเอียดและเข้าใจง่ายมากที่สุด

108 บาท
108 บาท

เก่งแต่งประโยคภาษาอังกฤษง่ายๆ ด้วยตนเองแบบไม่ง้อ Google

เก่งแต่งประโยคภาษาอังกฤษง่ายๆ ด้วยตนเองแบบไม่ง้อ Google
เก่งแต่งประโยคภาษาอังกฤษง่ายๆ ด้วยตนเองแบบไม่ง้อ Google

ISBN : 9786162754845
โดย : ฝ่ายวิชาการ about ENGLISH
สำนักพิมพ์ : About book
อื่นๆ : 370 หน้า

เริ่มต้นแต่งประโยคที่หลากหลาย จาก Mind Map พร้อมทั้งคำแปลและคำอ่าน และสามารถนำไปแต่งเป็นประโยคต่างๆ ได้อีก 10,000 ประโยค รวมถึงแจกแจงคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งความหมาย คำอ่าน และตัวอย่างประโยค จากนั้นก็นำไปใช้ในการสนทนาฝึกพูดฝึกใช้ได้ในแต่ละสถานการณ์และหลากหลายมากยิ่งขึ้นโดยมีขั้น 3 ขั้น ให้นำไปฝึกใช้จนเก่งแต่งประโยคและพูดคล่อง คือ 

212 บาท
212 บาท

ENGLISH SKILL BOOSTER! เพิ่มระดับความมั่นใจ

ENGLISH SKILL BOOSTER! เพิ่มระดับความมั่นใจ
ENGLISH SKILL BOOSTER! เพิ่มระดับความมั่นใจ

ISBN : 9786162755507
โดย : Krunid
สำนักพิมพ์ : POP GET BOOK
อื่นๆ : 252 หน้า

เพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป หรือผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับปานกลาง

198 บาท
198 บาท

ศัพท์ 5 มิติ มิติใหม่ในการเพิ่มคลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ได้อย่างรวดเร็ว

ศัพท์ 5 มิติ มิติใหม่ในการเพิ่มคลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ได้อย่างรวดเร็ว
ศัพท์ 5 มิติ มิติใหม่ในการเพิ่มคลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ได้อย่างรวดเร็ว

โดย : เชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส (mis)
อื่นๆ : 816 หน้า

ท่องสนุก จำได้ไว ใช้ได้จริง

  • ศัพท์หมวด เช่น คำตรงข้าม (Antonyms), งานอดิเรก (Hobbies) และศัพท์น่ารู้อีกมากมาย
  • ศัพท์คำพ้อง
  • คำกริยาพ้องความหมายแต่ใช้ต่าง และคำสับสนต้องรู้ (Verb Synonyms & Confusing Words)
  • สำนวนน่ารู้ (Idioms)
  • กริยา 3 ช่อง (Irregular & Regular Verbs)

พิเศษท้ายเล่ม ทำความรู้จักกับประชาคมอาเซียน

179 บาท
179 บาท

จากยอดแย่เป็นยอดเยี่ยม ด้วยศัพท์ สำนวน บทสนทนา ระดับ Advance - Vocabulary & Idioms Grammar Points, Dialogue English

จากยอดแย่เป็นยอดเยี่ยม ด้วยศัพท์ สำนวน บทสนทนา ระดับ Advance - Vocabulary & Idioms Grammar Points, Dialogue English
จากยอดแย่เป็นยอดเยี่ยม ด้วยศัพท์ สำนวน บทสนทนา ระดับ Advance - Vocabulary & Idioms Grammar Points, Dialogue English

ISBN : 9786162755415
โดย : TIPS & TRICKS
สำนักพิมพ์ : POP GET BOOK
อื่นๆ : 288 หน้า

การพูดภาษาระดับโปร ไม่ได้มาเพราะโชคช่วย แต่ได้มาด้วยการฝึกฝน จนเชี่ยวชาญ เวลา 18 วัน ในการฝึกฝนภาษาอังกฤษแบบอเมริกาแบบไม่ใช่วิชาการจ๋า แต่เป็น Tips ที่เราเจอบ่อยๆ ในบทสนทนาภาษาอังกฤษ

198 บาท
198 บาท
Syndicate content