ภาษา, - ภาษา - อังกฤษ, - ภาษา - จีน, - ภาษา - ญี่ปุ่น, - ภาษา - เกาหลี, - ภาษา - ไทย

ร้องไป เต้นไป เก่งอังกฤษได้ด้วยเพลง

ร้องไป เต้นไป เก่งอังกฤษได้ด้วยเพลง
ร้องไป เต้นไป เก่งอังกฤษได้ด้วยเพลง

โดย : -
สำนักพิมพ์ : mis (เอ็มไอเอส)
อื่นๆ : - หน้า

ต่อยอดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากบทเพลงแสนสนุก

  • คำอ่านไทย
  • คำศัพท์จากเพลง
  • คำแปลเนื้อเพลง
53 บาท
53 บาท

ไขความลับกริยาวิเศษณ์ภาษาญี่ปุ่น

ไขความลับกริยาวิเศษณ์ภาษาญี่ปุ่น
ไขความลับกริยาวิเศษณ์ภาษาญี่ปุ่น

ISBN : 9786167105703
โดย : อลีน เฉลิมชัยกิจ
สำนักพิมพ์ : ทฤษฎี
อื่นๆ : 344 หน้า

ไขความลับกริยาวิเศษณ์ภาษาญี่ปุ่น  ไขข้อสงสัยเรื่องคำกริยาวิเศษณ์ชนิดต่างๆ ว่าจะนำไปใช้ให้เหมาะสมได้อย่างไร  เล่มเดียวครบสมบูรณ์ อ่านเข้าใจง่าย ถูกต้องชัดเจนรวบรวมดัชนีคำศัพท์  เรียงตามลำดับอักษร  ค้นหาได้สะดวกรวดเร็ว แบ่งหมวดหมู่ตามชนิดของคำศัพท์  ครบถ้วน ตัวอย่างประโยคสนุก  ใช้ได้จริง  ครอบคลุมทุกสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

สารบัญ

243 บาท
243 บาท

สแลงฮิต ติดปาก ญี่ปู๊น...ญี่ปุ่น

สแลงฮิต ติดปาก ญี่ปู๊น...ญี่ปุ่น
สแลงฮิต ติดปาก ญี่ปู๊น...ญี่ปุ่น

ISBN : 9786167818573
โดย : ซูงาวาระ โทโมโกะ, ฮิระมัทสึ ชินโนะซูเกะ
แปล : จุฑาภรณ์ วงศ์วัฒนธรรม, ธีรเดช สุขเจริญ
สำนักพิมพ์ : สุขภาพใจ
อื่นๆ : - หน้า

300 ศัพท์สแลง เข้าใจถึงคนญี่ปุ่น พร้อมการ์ตูนน่ารักสื่อถึงใจกันมันสุดๆ

ภาษาญี่ปุ่นที่ไม่มีในตำรา  และอาจไม่เจอในห้องเรียน !  300 ศัพท์สแลง เข้าถึงใจคนญี่ปุ่น พร้อมการ์ตูนน่ารักสื่อถึงใจกันมันสุดๆ

เคยไหม...ฟังคนญี่ปุ่นพูดแล้วไม่เก๊ต

162 บาท
162 บาท

เพื่อนภาษาจีน เล่ม 03

เพื่อนภาษาจีน เล่ม 03
เพื่อนภาษาจีน เล่ม 03

ISBN : 9786167818887
โดย : เกศรา อิสระวุฒิวรรธน์ และหทัยรัตน์ รัตนศิริวิไล
สำนักพิมพ์ : ทฤษฎี
อื่นๆ : 21 x 28.6 ซ.ม. / 72 หน้า

แบบเรียนเพื่อนภาษาจีน เล่ม 3

เหมาะสำหรับเด็กอายุ 4-12 ปี และครูผู้สอนใช้เป็นแนวการสอนภาษาจีนพื้นฐานอย่างเป็นระบบ

ศัพท์ + เรียนรู้ลำดับขีดอักษรจีน

แนะนำศัพท์ใหม่น่ารู้ประจำบท + พินอินและคำแปล

ฝึกสนทนา คัดสรรบทสนทนาพื้นฐานที่ใช้ได้จริง ตัวการ์ตูนน่ารัก เสริมจินตนาการ พูดจีนได้อย่างมั่นใจ

135 บาท
135 บาท

ภาษาอังกฤษ สำหรับ ป.1

ภาษาอังกฤษ สำหรับ ป.1
ภาษาอังกฤษ สำหรับ ป.1

โดย : อลิษา โอฬารรัตน์มณี
สำนักพิมพ์ : พีเอ็นเอ็น กรุ๊ป
อื่นๆ : 124 หน้า / สี่สีทั้งเล่ม

  • สรุปย่อเนื้อหาสำคัญ
  • พร้อมแบบฝึกหัดทุกบท
  • ภาพประกอบช่วยให้จำง่าย
  • เฉลยแบบฝึกหัดท้ายเล่ม
68 บาท
68 บาท

เก่งภาษาจีนด้วยตนเอง + Audio CD

เก่งภาษาจีนด้วยตนเอง + Audio CD
เก่งภาษาจีนด้วยตนเอง + Audio CD

โดย : ดร. นรินทชัย ฮะภูริวัฒน์
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์
อื่นๆ : 4 สี

225 บาท
225 บาท

รู้ทัน... สันดาน TENSE

รู้ทัน... สันดาน TENSE
รู้ทัน... สันดาน TENSE

ISBN : 9786167850078
ผู้เขียน :  เฑียร ธรรมดา
สำนักพิมพ์ : บจ.ลีลาภาษา
อื่นๆ : 248 หน้า / ขนาด 14.3x18 ซม.

 หนังสือสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง TENSES ทั้ง 12 โดยละเอียด มีการใช้นิทานในการเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย เพิ่มเติมมุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับ TENSES ที่ไม่ยึดติดเฉพาะเรื่องของเวลา พร้อมด้วยตัวอย่างประโยคมากมาย ภาพประกอบสวยงาม ตลอดทั้งเล่ม

135 บาท
135 บาท

ฝึกพูดภาษาอังกฤษจากคำศัพท์ ฉบับเปลี่ยนปกใหม่

ฝึกพูดภาษาอังกฤษจากคำศัพท์ ฉบับเปลี่ยนปกใหม่
ฝึกพูดภาษาอังกฤษจากคำศัพท์ ฉบับเปลี่ยนปกใหม่

ISBN / Barcode : 9786162755187
โดย : พิชากร มุ่งมั่น
สำนักพิมพ์ : Book Caff
อื่นๆ : 208 หน้า

หนังสือเล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่
• ส่วนแรก จะแนะนำตัวอักษรภาษาอังกฤษ พร้อมตารางเทียบเสียงภาษาอังกฤษกับภาษาไทย
• ส่วนที่สอง เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แบ่งเป็นหมวดหมู่  ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่มักใช้ในชีวิตประจำวัน
• ส่วนที่สาม เป็นประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
• ส่วนที่สี่ Phrasal Verb ครบถ้วนสำหรับผู้ที่อยากเริ่มต้นการสนทนาภาษาอังกฤษ

149 บาท
149 บาท

โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น

โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น
โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น

โดย : สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข, พัชราพร แก้วกฤษฎางค์, สมเกียรติ เชวงกิจวณิช
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อื่นๆ : 186 หน้า

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย สามารถเข้าใจโครงสร้างภาษาญี่ปุ่นได้อย่างเป็นระบบ และสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
180 บาท
180 บาท

เข้าใจ Tense ด้วยวิธีง่ายๆ จากบทสนทนาสบายๆ ในชีวิตประจำวัน

เข้าใจ Tense ด้วยวิธีง่ายๆ จากบทสนทนาสบายๆ ในชีวิตประจำวัน
เข้าใจ Tense ด้วยวิธีง่ายๆ จากบทสนทนาสบายๆ ในชีวิตประจำวัน

ISBN : 9786162755071
โดย : Miss Present
สำนักพิมพ์ : POP GET BOOK
อื่นๆ : 264 หน้า

หนังสือเล่มนี้ช่วยได้ ถ้าอยากให้เทนส์ให้ได้จริงๆ ตัวอย่างเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันที่เราต้องพบเจอจะบอกให้รู้เองว่าเราควรจะเลือกให้เทนส์แบบไหน จะคุยอย่างไรให้เขารู้เรื่องสักที

180 บาท
180 บาท

เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 07 : คู่มือครู

เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 07 : คู่มือครู
เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 07 : คู่มือครู

ISBN : 9786160420100
โดย : กัว เซ่า เหมย
แปล : วรรณี ศรีวรรักษ์
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ :  21 x 28 x 0.7 ซม. / 164 หน้า / ฟรี! CD เสียงประกอบการสอน

คู่มือครู : เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 7

จัดทำขึ้นสำหรับครูสอนภาษาจีนโดยมีเนื้อหาที่ใช้ควบคู่กับหนังสือแบบเรียนและแบบฝึกหัด เล่ม 7 เพื่อแนะแนวเทคนิคการสอนให้กับครูระดับประถมศึกษา  ตลอดจนระดับมัธยมศึกษา

167 บาท
167 บาท

หนังสือ Pop-Up สามมิติ - ABC

หนังสือ Pop-Up สามมิติ - ABC
หนังสือ Pop-Up สามมิติ - ABC

โดย :-
สำนักพิมพ์ : mis (เอ็มไอเอส)
อื่นๆ : - หน้า

วัย 0 - 5 ปี

เริ่มต้นเรียนรู้ ABC รูปแบบใหม่

107 บาท
107 บาท

หนังสือ Pop-Up สามมิติ - ก ไก่

หนังสือ Pop-Up สามมิติ - ก ไก่
หนังสือ Pop-Up สามมิติ - ก ไก่

โดย :-
สำนักพิมพ์ : mis (เอ็มไอเอส)
อื่นๆ : - หน้า

วัย 0 - 5 ปี

เริ่มต้นเรียนรู้ ก ไก่ รูปแบบใหม่

107 บาท
107 บาท

90+ กฎต้องรู้สู่การสนทนาภาษาอังกฤษได้

90+ กฎต้องรู้สู่การสนทนาภาษาอังกฤษได้
90+ กฎต้องรู้สู่การสนทนาภาษาอังกฤษได้

ISBN / Barcode : 9786162755118
โดย : B TEAM
สำนักพิมพ์ : Book Caff สำนักพิมพ์
อื่นๆ : 240 หน้า

90+ กฎต้องรู้สู่การสนทนาภาษาอังกฤษได้ ได้รวบรวมกฎต้องรู้สำหรับการเข้าใจภาษาอังกฤษ ในเบื้องต้นของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ อันเป็นด่านแรกที่เราจะต้องฝ่าฝันทำความเข้าใจให้ได้ เพื่อจะนำความรู้นี้ ไปพัฒนาทักษะในด้านอื่นๆ ต่อไป

149 บาท
149 บาท

ถามได้ ตอบได้ สนทนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ + CD

ถามได้ ตอบได้ สนทนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ + CD
ถามได้ ตอบได้ สนทนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ + CD

โดย : -
สำนักพิมพ์ : I get English Publishing
อื่นๆ : - หน้า

เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ

รวมประโยคถาม-ตอบ เกี่ยวกับโรคและอาการต่างๆรวม 68 โรคและอาการ

  • ประโยคที่คุณหมอมักใช้พูดและถามคนไข้
  • ประโยคที่คนไข้มักใช้พูดและถามคุณหมอ
  • ศัพท์เฉพาะและศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

พบกับบทสนทนาเหล่านี้ได้บนมือถือ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัด!

216 บาท
216 บาท

บัตรคำภาษาจีนมหาสนุก ชุด 02 ชุดผักและผลไม้

บัตรคำภาษาจีนมหาสนุก ชุด 02 ชุดผักและผลไม้
บัตรคำภาษาจีนมหาสนุก ชุด 02 ชุดผักและผลไม้บัตรคำภาษาจีนมหาสนุก ชุด 02 ชุดผักและผลไม้บัตรคำภาษาจีนมหาสนุก ชุด 02 ชุดผักและผลไม้บัตรคำภาษาจีนมหาสนุก ชุด 02 ชุดผักและผลไม้บัตรคำภาษาจีนมหาสนุก ชุด 02 ชุดผักและผลไม้

ISBN : 8858720702221
โดย : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์สายรุ้ง
สำนักพิมพ์ : สายรุ้ง
อื่นๆ : 16.4 x 10 x 22 ซ.ม.

เรียนรู้คำศัพท์ เสริมทักษะ เล่นง่ายได้ประโยชน์ไปกับบัตรคำภาษาจีนมหาสนุก ชุดที่ 2 ผักและผลไม้

ใน 1 กล่อง มีบัตรคำทั้งหมด 48 คำ
เรียนรู้ศัพท์จีนพื้นฐาน
ต่อยอดเกมสนุกได้หลากหลาย พร้อมอักษรจีน คำอ่านพินอิน-ไทย
ลำดับขีดถูกต้อง

ประโยชน์

135 บาท
135 บาท

บัตรคำภาษาจีนมหาสนุก ชุด 01 สัตว์โลกน่ารัก

บัตรคำภาษาจีนมหาสนุก ชุด 01 สัตว์โลกน่ารัก
บัตรคำภาษาจีนมหาสนุก ชุด 01 สัตว์โลกน่ารักบัตรคำภาษาจีนมหาสนุก ชุด 01 สัตว์โลกน่ารักบัตรคำภาษาจีนมหาสนุก ชุด 01 สัตว์โลกน่ารักบัตรคำภาษาจีนมหาสนุก ชุด 01 สัตว์โลกน่ารักบัตรคำภาษาจีนมหาสนุก ชุด 01 สัตว์โลกน่ารัก

ISBN : 8858720702214
โดย : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์สายรุ้ง
สำนักพิมพ์ : สายรุ้ง
อื่นๆ : 16.4 x 10 x 22 ซ.ม.

เรียนรู้คำศัพท์ เสริมทักษะ เล่นง่ายได้ประโยชน์ไปกับบัตรคำภาษาจีนมหาสนุก ชุดที่ 1 สัตว์โลกน่ารัก

ใน 1 กล่อง มีบัตรคำทั้งหมด 48 คำ
เรียนรู้ศัพท์จีนพื้นฐาน
ต่อยอดเกมสนุกได้หลากหลาย พร้อมอักษรจีน คำอ่านพินอิน-ไทย
ลำดับขีดถูกต้อง

ประโยชน์

135 บาท
135 บาท

ถอดรหัสสำนวนไทย

ถอดรหัสสำนวนไทย
ถอดรหัสสำนวนไทย

โดย : ยุพร แสงทักษิณ
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊ค (สารคดี)
อื่นๆ : 192 หน้า

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมสำนวนไทยที่ยังใช้กันอยู่ทุกวันนี้มา 100 สำนวน

แบ่งกลุ่มตามมูลเหตุการเกิดเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 20 สำนวน ซึ่งเป็นความตั้งใจของผู้เขียนที่จะทำให้ผู้อ่านได้ทราบบ่อเกิดของสำนวน เพื่อช่วยให้จดจำความหมายและใช้สำนวนได้อย่างถูกต้อง เข้าที พร้อมมีตัวอย่างการใช้สำนวนที่ถูกต้อง หรือมีการชี้ให้เห็นบางสำนวนที่มักไปใช้กันผิดความหมายอีกด้วย

171 บาท
171 บาท

WRITING English From Zero

WRITING English From Zero
WRITING English From Zero

ISBN : 9786162754142
โดย : PEE B-BANK
สำนักพิมพ์ : POP GET BOOK
อื่นๆ : 372 หน้า

เก่งเขียนภาษาอังกฤษ 3 ขั้นตอน ปูพื้นฐานตั้งแต่ระดับศูนย์

เป็นหลักไวยากรณ์ตั้งแต่เริ่มต้น คำในภาษาอังกฤษมีอะไรบ้าง  ทำหน้าที่อย่างไร มีหลักการใช้อย่างไร และหลักในการเขียนมีอะไรบ้าง

 

221 บาท
221 บาท

บาลีวันละคำ

บาลีวันละคำ
บาลีวันละคำ

ISBN : 9786160419104
โดย : นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย
อื่นๆ :  264 หน้า /  14.3 x 21 x 1.2 ซม.

บาลีวันละคำ ไม่ได้สอนให้ท่านแปลพระไตรปิฎกได้
แต่จะบอกท่านได้ว่า "พระไตรปิฎก" แปลว่าอะไร

221 บาท
221 บาท
Syndicate content