ภาษา

Language - ภาษา

เก่งก่อนสอบ ภาษาอังกฤษ ป.1 เล่ม 01

เก่งก่อนสอบ ภาษาอังกฤษ ป.1 เล่ม 01
เก่งก่อนสอบ ภาษาอังกฤษ ป.1 เล่ม 01

โดย :-
สำนักพิมพ์ : mis (เอ็มไอเอส)
อื่นๆ : 132 หน้า

ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
77 บาท
77 บาท

Easy to Learn ง่ายที่จะเรียน VOCABULARY 1 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

Easy to Learn ง่ายที่จะเรียน VOCABULARY 1 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
Easy to Learn ง่ายที่จะเรียน VOCABULARY 1 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

โดย : อาจารย์ สมพร โรเบิร์ต (บุญเฮ้า)
สำนักพิมพ์ : อาร์ บี ซี
อื่นๆ : 146 หน้า

เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษเพิ่ม แบบทดสอบความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษพร้อมเฉลย

 

179 บาท
179 บาท

พูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน

พูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน
พูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ISBN / Barcode : 9786160014521
โดย : ดร.พี่นุ้ย สมิตา หมวดทอง
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์
อื่นๆ : 288 หน้า

เพื่อการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างมั่นใจ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา คนทำงาน นักท่องเที่ยว
162 บาท
162 บาท

คนออฟฟิศยุคใหม่ เก่งและเข้าใจภาษาอังกฤษขั้นเทพ

คนออฟฟิศยุคใหม่ เก่งและเข้าใจภาษาอังกฤษขั้นเทพ
คนออฟฟิศยุคใหม่ เก่งและเข้าใจภาษาอังกฤษขั้นเทพ

ISBN : 9786162754494
โดย : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์ : PopGet Book
อื่นๆ : 252 หน้า

เจาะตรงคนออฟฟิศ เน้นการใช้งานจริง  5 สัปดาห์ในการทบทวน หน่อยของประโยค เทนส์ ข้อห้ามในหลักภาษา และการสร้างประโยค เพื่อทำให้การสื่อสารถูกต้อง นำไปใช้ประโยชน์ในงานท้งพูดอ่าน เขียน

221 บาท
221 บาท

BookStart for Kids หนูน้อยเริ่มเรียนรู้ วันและเวลา

BookStart for Kids หนูน้อยเริ่มเรียนรู้ วันและเวลา
BookStart for Kids หนูน้อยเริ่มเรียนรู้ วันและเวลา

โดย : -
สำนักพิมพ์ : เอ็มไอเอส
อื่นๆ : - หน้า

น้องๆ จะได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับวัน 7 วัน และคำศัพท์เกี่ยวกับช่วงเวลาในแต่ละวัน ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย ผ่านบทกลอนเเละภาพประกอบน่ารักๆ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ดึงดูดความสนใจ ทำให้น้องๆ มีสมาธิแน่วแน่ จดจำคำศัพท์ได้อย่างแม่นยำ รวมถึงการเสริมสร้างพัฒนาการทางด้าน EQ และ IQ ได้เป็นอย่างดี
 

62 บาท
62 บาท

แบบฝึกอ่าน ก ไก่

แบบฝึกอ่าน ก ไก่
แบบฝึกอ่าน ก ไก่

โดย : -
สำนักพิมพ์ : เอ็มไอเอส
อื่นๆ : - หน้า

ปูพื้นฐานทักษะภาษาไทย
ตัวอักษรตามแบบมาตรฐาน โครงสร้างตัวอักษรไทย
ฉบับราชบัณทิตยสถาน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีตั้งแต่เริ่มต้น

44 บาท
44 บาท

ภาษาอังกฤษเจรจาธุรกิจ ชื้อ - ขาย ให้บริการ

ภาษาอังกฤษเจรจาธุรกิจ ชื้อ - ขาย ให้บริการ
ภาษาอังกฤษเจรจาธุรกิจ ชื้อ - ขาย ให้บริการ

ISBN : 9786162754319
โดย : Pee B - Bank
สำนักพิมพ์ : POP GET BOOK
อื่นๆ : 390 หน้า

สื่อสารแบบมืออาชีพกับลูกค้าต่างชาติ ในตลาดมีน้อย

221 บาท
221 บาท

English Writing คู่มือฝึกเขียนเรียงความ รายงาน บทความวิจัย จดหมายสมัครงาน แบบมืออาชีพ

English Writing คู่มือฝึกเขียนเรียงความ รายงาน บทความวิจัย จดหมายสมัครงาน แบบมืออาชีพ
English Writing คู่มือฝึกเขียนเรียงความ รายงาน บทความวิจัย จดหมายสมัครงาน แบบมืออาชีพ

ISBN : 9786162754876
โดย : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์ : Pop Get Book
อื่นๆ : 204 หน้า

สำหรับนักเรียน นักศึกษา พนักงานในธุรกิจองค์กรต่างๆ ฝึกเขียนแบบมืออาชีพ

198 บาท
198 บาท

หัวใจหลักคำคุณศัพท์ Fun With Adjective

หัวใจหลักคำคุณศัพท์ Fun With Adjective
หัวใจหลักคำคุณศัพท์ Fun With Adjective

ISBN : 9786162754708
โดย : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์ : Pop Get Book Publishing
อื่นๆ : 288 หน้า

เจาะลึกคำคุณศัพท์ เข้าใจง่ายๆ ใช้ได้จริง

198 บาท
198 บาท

English Vocabulary For Beginners หนังสือเล่มนี้ช่วยคุณเก่งศัพท์

English Vocabulary For Beginners หนังสือเล่มนี้ช่วยคุณเก่งศัพท์
English Vocabulary For Beginners หนังสือเล่มนี้ช่วยคุณเก่งศัพท์

ISBN : 9786162753732
โดย : บรรณาธิการสำนักพิมพ์ Dดี
สำนักพิมพ์ : Pop Get Book
อื่นๆ : 340 หน้า

ถ้าคุณไม่รู้ว่าศัพท์คำนี้เขียนอย่างไร ไม่รู้ความหมาย หรืออยากรู้ว่าคำนี้อ่านออกเสียงอย่างไร หนังสือเล่มนี้ช่วยคุณได้ และมันง่ายแบบที่คุณะคาดไม่ถึงเลยล่ะ

31 หมวดคำศัพท์ที่คลอบคลุมการพูดอ่านเขียนในชีวิตประจำวัน

221 บาท
221 บาท

TOEIC Practice Exams + MP3

TOEIC Practice Exams + MP3
TOEIC Practice Exams + MP3

โดย : Dr.Lin Lougheed
สำนักพิมพ์ : BARRON'S The Leader in Test Preparation / mis
อื่นๆ :  - หน้า / มาพร้อมกับ MP3 1 แผ่น

ทบทวนเนื้อหาพร้อมฝึกทำแนวข้อสอบล่าสุด

  • แนวข้อสอบฉบับเต็มที่มีรูปแบบเหมือนกับข้อสอบ TOEIC จริง 6 ชุด
  • ข้อสอบทุกข้อมีเฉลยพร้อมคำอธิบายอย่างละเอียด
  • ฟังเสียง MP3 สำหรับทำข้อสอบในส่วนการฟังทั้ง 6 ชุด
266 บาท
266 บาท

จับตาย! วายร้าย GAT & ADMISSION ERROR IDENTIFICATION

จับตาย! วายร้าย GAT & ADMISSION ERROR IDENTIFICATION
จับตาย! วายร้าย GAT & ADMISSION ERROR IDENTIFICATION

โดย : อาจารย์ทีวี จูเนียร์ (สุรชัย รอดงาม) Ph.D. ELT-Candidate มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำนักพิมพ์ : SE-ED's Test Prep
อื่นๆ : 236 หน้า

  • เทคนิคการหาที่ผิดในประโยคอย่างรวดเร็วและถูกต้อง พิชิตทุกสนามสอบ GAT, ADMISSION, O-NET, 7 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ, SMART-I, CU-TEP, CU-AAT, TU-GET, SAT, TOEIC, TOEFL สอบชิงทุน และสอบเข้าระดับอุดศึกษาทุกประเภท
  • เฉลยละเอียดหน้าต่อหน้า ประเด็นต่อประเด็น ครอบคลุมไวยากรณ์ทุกหัวข้อที่ออกสอบ
149 บาท
149 บาท

เรียนแบบไหนให้ภาษาอังกฤษเข้าหัวและใช้หัวยังไงให้เข้าใจภาษาอังกฤษ

เรียนแบบไหนให้ภาษาอังกฤษเข้าหัวและใช้หัวยังไงให้เข้าใจภาษาอังกฤษ
เรียนแบบไหนให้ภาษาอังกฤษเข้าหัวและใช้หัวยังไงให้เข้าใจภาษาอังกฤษ

ISBN : 9786162754074
โดย : คณะบรรณาธิการ
สำนักพิมพ์ : Pop Get Book
อื่นๆ : 160 หน้า

เน้นเทคนิค ทักษะวิธีการเรียนรู้ให้เข้าใจง่ายๆ

176 บาท
176 บาท

What's the question? คำถามภาษาอังกฤษคิดว่าง่าย แต่มักใช้ 'ผิด'

What's the question? คำถามภาษาอังกฤษคิดว่าง่าย แต่มักใช้ 'ผิด'
What's the question? คำถามภาษาอังกฤษคิดว่าง่าย แต่มักใช้ 'ผิด'

ISBN : 9786162754890
โดย : นันทนา โอซาวา คำวัตร์
สำนักพิมพ์ : Book Caff
อื่นๆ : 192 หน้า

158 บาท
158 บาท

เทคนิคภาษาไทย ม.ปลาย : Tricks For Thai

เทคนิคภาษาไทย ม.ปลาย : Tricks For Thai
เทคนิคภาษาไทย ม.ปลาย : Tricks For Thai

โดย : ทีมบัญฑิตน้อย เกียรตินิยม
สำนักพิมพ์ : -
อื่นๆ : 216 หน้า

โจทย์แน่น เทคนิคเพียบ

เล่มเดียว!! ครอบคลุมทุกสนามสอบทั่วประเทศไทย

176 บาท
176 บาท

เรียนอังกฤษจากนิทานอีสป ANIMATION + พจนานุกรมภาพ 1,000 คำศัพท์และประโยค

เรียนอังกฤษจากนิทานอีสป ANIMATION + พจนานุกรมภาพ 1,000 คำศัพท์และประโยค
เรียนอังกฤษจากนิทานอีสป ANIMATION + พจนานุกรมภาพ 1,000 คำศัพท์และประโยค

โดย : -
สำนักพิมพ์ : mis
อื่นๆ : - หน้า

DVD Animation 1 แผ่น ครบทั้ง 50 เรื่อง เพลิดเพลินภาพเคลื่อนไหวและเสียงบรรยายสนุกสนาน ออกเสียงภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษา

แถมฟรี! พจนานุกรมภาพ 1,000 คำศัพท์และประโยค

216 บาท
216 บาท

ศัพท์เล่มแรกของหนู (อังกฤษ / ไทย) เล่ม 02

ศัพท์เล่มแรกของหนู (อังกฤษ / ไทย) เล่ม 02
ศัพท์เล่มแรกของหนู (อังกฤษ / ไทย) เล่ม 02

โดย : -
สำนักพิมพ์ : mis
อื่นๆ : - หน้า

เหมาะสำหรับเด็กวัย 1 ขวบขึ้นไป

หนังสือ + App พิเศษ เพียง 129.-

116 บาท
116 บาท

ศัพท์เล่มแรกของหนู (อังกฤษ / ไทย) เล่ม 01

ศัพท์เล่มแรกของหนู (อังกฤษ / ไทย) เล่ม 01
ศัพท์เล่มแรกของหนู (อังกฤษ / ไทย) เล่ม 01

โดย : -
สำนักพิมพ์ : mis
อื่นๆ : - หน้า

เหมาะสำหรับเด็กวัย 1 ขวบขึ้นไป

หนังสือ + App พิเศษ เพียง 129.-

116 บาท
116 บาท

Gram Toon Grammar เล่ม 03 ฉบับการ์ตูน

Gram Toon Grammar เล่ม 03 ฉบับการ์ตูน
Gram Toon Grammar เล่ม 03 ฉบับการ์ตูน

Come On! GRAMTOON! (GRAMTOON is My Best Friend Series)

ISBN : 9786160417117
โดย : Kim Hyeoung Gyu , Kim Young Hoon (คิม ยอง ฮุน)
แปล : กนกพร เรืองสา
สำนักพิมพ์ : Nanmeebooks
อื่นๆ : 248 หน้า

เกี๊ยวซ่า หุ่นยนต์ลูกหมาลึกลับ ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษอันดับ 1 มารายงานตัวแล้วครับ!
GRAMTOON Grammar 3 ฉบับการ์ตูน

158 บาท
158 บาท

พจนานุกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

พจนานุกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
พจนานุกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

Computer & Information Technology Dictionary

โดย : ฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 544 หน้า

  • รวมศัพท์คอมพิวเตอร์และ IT ไว้มากกว่า 3,000 คำ
  • เป็นคำศัพท์ที่ควรรู้ ทั้งคำย่อและคำเต็ม
  • อธิบายกระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย
  • มีภาพประกอบสำคัญ เพื่อเข้าใจมากยิ่งขึ้น
167 บาท
167 บาท
Syndicate content