- ภาษา - อังกฤษ

Language - English - ภาษาอังกฤษ

ปลดล็อกเป็นนักแปลอัจฉริยะ

ปลดล็อกเป็นนักแปลอัจฉริยะ
ปลดล็อกเป็นนักแปลอัจฉริยะ

ISBN :9786162754647
โดย : ฝ่ายวิชาการ
สำนักพิมพ์ : POP GET BOOK
อื่นๆ : 244 หน้า

หนังสือเล่มนี้ได้รวมเอาลักษณะของบุคคลทั้งสิบสิงราศี มาไว้เพื่อเป็นความรู้แก่ผู้สนใจ และยังเป็นการสอดแทรกการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการแปลและไวยากรณ์ที่มีอยู่ในบทความนอกจากนี้เรายังได้ศึกษาคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง กับบุคลิกลักษณะของมนุษย์

198 บาท
198 บาท

ร้องไป เต้นไป เก่งอังกฤษได้ด้วยเพลง

ร้องไป เต้นไป เก่งอังกฤษได้ด้วยเพลง
ร้องไป เต้นไป เก่งอังกฤษได้ด้วยเพลง

โดย : -
สำนักพิมพ์ : mis (เอ็มไอเอส)
อื่นๆ : - หน้า

ต่อยอดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากบทเพลงแสนสนุก

  • คำอ่านไทย
  • คำศัพท์จากเพลง
  • คำแปลเนื้อเพลง
53 บาท
53 บาท

ภาษาอังกฤษ สำหรับ ป.1

ภาษาอังกฤษ สำหรับ ป.1
ภาษาอังกฤษ สำหรับ ป.1

โดย : อลิษา โอฬารรัตน์มณี
สำนักพิมพ์ : พีเอ็นเอ็น กรุ๊ป
อื่นๆ : 124 หน้า / สี่สีทั้งเล่ม

  • สรุปย่อเนื้อหาสำคัญ
  • พร้อมแบบฝึกหัดทุกบท
  • ภาพประกอบช่วยให้จำง่าย
  • เฉลยแบบฝึกหัดท้ายเล่ม
68 บาท
68 บาท

รู้ทัน... สันดาน TENSE

รู้ทัน... สันดาน TENSE
รู้ทัน... สันดาน TENSE

ISBN : 9786167850078
ผู้เขียน :  เฑียร ธรรมดา
สำนักพิมพ์ : บจ.ลีลาภาษา
อื่นๆ : 248 หน้า / ขนาด 14.3x18 ซม.

 หนังสือสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง TENSES ทั้ง 12 โดยละเอียด มีการใช้นิทานในการเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย เพิ่มเติมมุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับ TENSES ที่ไม่ยึดติดเฉพาะเรื่องของเวลา พร้อมด้วยตัวอย่างประโยคมากมาย ภาพประกอบสวยงาม ตลอดทั้งเล่ม

135 บาท
135 บาท

ฝึกพูดภาษาอังกฤษจากคำศัพท์ ฉบับเปลี่ยนปกใหม่

ฝึกพูดภาษาอังกฤษจากคำศัพท์ ฉบับเปลี่ยนปกใหม่
ฝึกพูดภาษาอังกฤษจากคำศัพท์ ฉบับเปลี่ยนปกใหม่

ISBN / Barcode : 9786162755187
โดย : พิชากร มุ่งมั่น
สำนักพิมพ์ : Book Caff
อื่นๆ : 208 หน้า

หนังสือเล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่
• ส่วนแรก จะแนะนำตัวอักษรภาษาอังกฤษ พร้อมตารางเทียบเสียงภาษาอังกฤษกับภาษาไทย
• ส่วนที่สอง เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แบ่งเป็นหมวดหมู่  ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่มักใช้ในชีวิตประจำวัน
• ส่วนที่สาม เป็นประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
• ส่วนที่สี่ Phrasal Verb ครบถ้วนสำหรับผู้ที่อยากเริ่มต้นการสนทนาภาษาอังกฤษ

149 บาท
149 บาท

เข้าใจ Tense ด้วยวิธีง่ายๆ จากบทสนทนาสบายๆ ในชีวิตประจำวัน

เข้าใจ Tense ด้วยวิธีง่ายๆ จากบทสนทนาสบายๆ ในชีวิตประจำวัน
เข้าใจ Tense ด้วยวิธีง่ายๆ จากบทสนทนาสบายๆ ในชีวิตประจำวัน

ISBN : 9786162755071
โดย : Miss Present
สำนักพิมพ์ : POP GET BOOK
อื่นๆ : 264 หน้า

หนังสือเล่มนี้ช่วยได้ ถ้าอยากให้เทนส์ให้ได้จริงๆ ตัวอย่างเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันที่เราต้องพบเจอจะบอกให้รู้เองว่าเราควรจะเลือกให้เทนส์แบบไหน จะคุยอย่างไรให้เขารู้เรื่องสักที

180 บาท
180 บาท

90+ กฎต้องรู้สู่การสนทนาภาษาอังกฤษได้

90+ กฎต้องรู้สู่การสนทนาภาษาอังกฤษได้
90+ กฎต้องรู้สู่การสนทนาภาษาอังกฤษได้

ISBN / Barcode : 9786162755118
โดย : B TEAM
สำนักพิมพ์ : Book Caff สำนักพิมพ์
อื่นๆ : 240 หน้า

90+ กฎต้องรู้สู่การสนทนาภาษาอังกฤษได้ ได้รวบรวมกฎต้องรู้สำหรับการเข้าใจภาษาอังกฤษ ในเบื้องต้นของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ อันเป็นด่านแรกที่เราจะต้องฝ่าฝันทำความเข้าใจให้ได้ เพื่อจะนำความรู้นี้ ไปพัฒนาทักษะในด้านอื่นๆ ต่อไป

149 บาท
149 บาท

ถามได้ ตอบได้ สนทนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ + CD

ถามได้ ตอบได้ สนทนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ + CD
ถามได้ ตอบได้ สนทนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ + CD

โดย : -
สำนักพิมพ์ : I get English Publishing
อื่นๆ : - หน้า

เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ

รวมประโยคถาม-ตอบ เกี่ยวกับโรคและอาการต่างๆรวม 68 โรคและอาการ

  • ประโยคที่คุณหมอมักใช้พูดและถามคนไข้
  • ประโยคที่คนไข้มักใช้พูดและถามคุณหมอ
  • ศัพท์เฉพาะและศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

พบกับบทสนทนาเหล่านี้ได้บนมือถือ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัด!

216 บาท
216 บาท

WRITING English From Zero

WRITING English From Zero
WRITING English From Zero

ISBN : 9786162754142
โดย : PEE B-BANK
สำนักพิมพ์ : POP GET BOOK
อื่นๆ : 372 หน้า

เก่งเขียนภาษาอังกฤษ 3 ขั้นตอน ปูพื้นฐานตั้งแต่ระดับศูนย์

เป็นหลักไวยากรณ์ตั้งแต่เริ่มต้น คำในภาษาอังกฤษมีอะไรบ้าง  ทำหน้าที่อย่างไร มีหลักการใช้อย่างไร และหลักในการเขียนมีอะไรบ้าง

 

221 บาท
221 บาท

เก่งก่อนสอบ ภาษาอังกฤษ ป.1 เล่ม 02

เก่งก่อนสอบ ภาษาอังกฤษ ป.1 เล่ม 02
เก่งก่อนสอบ ภาษาอังกฤษ ป.1 เล่ม 02

โดย :-
สำนักพิมพ์ : mis (เอ็มไอเอส)
อื่นๆ : 132 หน้า

ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
77 บาท
77 บาท

เรียนเทนส์จากภาพยนตร์ เข้าใจง่ายฝุดฝุด

เรียนเทนส์จากภาพยนตร์ เข้าใจง่ายฝุดฝุด
เรียนเทนส์จากภาพยนตร์ เข้าใจง่ายฝุดฝุด

ISBN : 9786162754630
โดย : กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์ : POP GET BOOK
อื่นๆ : 256 หน้า

เข้าใจ เทนส์ ด้วยการเรียนรู้แบบใหม่ เข้าใจง่ายสำหรับ นักเรียน ม.ต้น ม.ปลาย

198 บาท
198 บาท

เรียนพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ เริ่มต้นจากศูนย์

เรียนพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ เริ่มต้นจากศูนย์
เรียนพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ เริ่มต้นจากศูนย์

โดย : กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์ : POP GET BOOK
หน้า : 408 หน้า

16 บทเรียนนับตั้งแต่เรียนตัวอักษร การประสมคำ คำศัพท์ ไวยากรณ์ พูดอ่านเขียนแปล เป็นระดับเริ่มต้นจากอ่อนมากๆ จนมีรากฐานมากพอที่จะใช้งานได้จริง และก้าวไปศึกษาในระดับที่ลึกลงไป

 

225 บาท
225 บาท

ภาษาอังกฤษ 3 องค์ประกอบ

ภาษาอังกฤษ 3 องค์ประกอบ
ภาษาอังกฤษ 3 องค์ประกอบ

โดย : กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์ : POP GET BOOK
หน้า : 312 หน้า

การฝึกพูดระดับเริ่มต้น ด้วย 3 องค์ประกอบหลัก เรียนรู้คำศัพท์ เรียนรู้การอ่าน เรียนรู้การพูด จากเรื่องราวในชีวิตประจำวัน

 

198 บาท
198 บาท

พูดอังกฤษง่ายแค่ปลายลิ้น

พูดอังกฤษง่ายแค่ปลายลิ้น
พูดอังกฤษง่ายแค่ปลายลิ้น

ISBN : 9786162754241
โดย : พี่ตั๊กกี้ นารีรัตน์
สำนักพิมพ์ : About book
อื่นๆ : 312 หน้า

225 บาท
225 บาท

BookStart for Kids หนูน้อยเริ่มเรียนรู้ รูปร่าง รูปทรง + App for Android

BookStart for Kids หนูน้อยเริ่มเรียนรู้ รูปร่าง รูปทรง + App for Android
BookStart for Kids หนูน้อยเริ่มเรียนรู้ รูปร่าง รูปทรง + App for Android

โดย :-
สำนักพิมพ์ : mis (เอ็มไอเอส)
อื่นๆ : - หน้า / สี่สีทั้งเล่ม

น้องๆจะได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับรูปร่างรูปทรง ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย ผ่านบทกลอนและภาพประกอบน่ารักๆ

มาใช้มือถือหรือแท็บเล็ตของคุณสร้างลูกให้ "เก่งและฉลาด" กันเถอะ!

62 บาท
62 บาท

BookStart for Kids หนูน้อยเริ่มเรียนรู้เดือน + App for Android

BookStart for Kids หนูน้อยเริ่มเรียนรู้เดือน + App for Android
BookStart for Kids หนูน้อยเริ่มเรียนรู้เดือน + App for Android

โดย :-
สำนักพิมพ์ : mis (เอ็มไอเอส)
อื่นๆ : - หน้า / สี่สีทั้งเล่ม

น้องๆจะได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับเดือน 12 เดือน ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย ผ่านบทกลอนและภาพประกอบน่ารักๆ

มาใช้มือถือหรือแท็บเล็ตของคุณสร้างลูกให้ "เก่งและฉลาด" กันเถอะ!

62 บาท
62 บาท

ABC อ่านคล่องท่องคำศัพท์ พร้อมเสริมสร้างพัฒนาการลูกน้อย + App for Android

ABC อ่านคล่องท่องคำศัพท์ พร้อมเสริมสร้างพัฒนาการลูกน้อย
ABC อ่านคล่องท่องคำศัพท์ พร้อมเสริมสร้างพัฒนาการลูกน้อย

โดย :-
สำนักพิมพ์ : mis (เอ็มไอเอส)
อื่นๆ : - หน้า / สี่สีทั้งเล่ม

ชวนน้องๆมารู้จักกับตัวอักษรภาษาอังกฤษตั้งแต่ A-Z ทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษแต่ละตัว โดยมีทั้งคำอ่านและคำแปล ผ่านภาพประกอบน่ารักๆสีสันสดใสทำให้รู้สึกเพลินเพลิน และมีความสุขกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

มาใช้มือถือหรือแท็บเล็ตของคุณสร้างลูกให้ "เก่งและฉลาด" กันเถอะ!

54 บาท
54 บาท

เก่งก่อนสอบ ภาษาอังกฤษ ป.1 เล่ม 01

เก่งก่อนสอบ ภาษาอังกฤษ ป.1 เล่ม 01
เก่งก่อนสอบ ภาษาอังกฤษ ป.1 เล่ม 01

โดย :-
สำนักพิมพ์ : mis (เอ็มไอเอส)
อื่นๆ : 132 หน้า

ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
77 บาท
77 บาท

Easy to Learn ง่ายที่จะเรียน VOCABULARY 1 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

Easy to Learn ง่ายที่จะเรียน VOCABULARY 1 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
Easy to Learn ง่ายที่จะเรียน VOCABULARY 1 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

โดย : อาจารย์ สมพร โรเบิร์ต (บุญเฮ้า)
สำนักพิมพ์ : อาร์ บี ซี
อื่นๆ : 146 หน้า

เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษเพิ่ม แบบทดสอบความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษพร้อมเฉลย

 

179 บาท
179 บาท

พูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน

พูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน
พูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ISBN / Barcode : 9786160014521
โดย : ดร.พี่นุ้ย สมิตา หมวดทอง
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์
อื่นๆ : 288 หน้า

เพื่อการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างมั่นใจ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา คนทำงาน นักท่องเที่ยว
162 บาท
162 บาท
Syndicate content