นิทาน

มาละเหวย มาละวา ใครหนาเลี้ยงน้อง : Malawei and Malawa... The Babysitters.

มาละเหวย มาละวา ใครหนาเลี้ยงน้อง : Malawei and Malawa... The Babysitters.
มาละเหวย มาละวา ใครหนาเลี้ยงน้อง : Malawei and Malawa... The Babysitters.

ชุด นิทานสร้างนิสัยดี Thai-English

ISBN : 9786160432257
เรื่องและภาพ : วิมล วงษ์วันทนีย์-พริตชาร์ด
อื่น ๆ : 24 หน้า / 24.3x24.3 cm.4 สี

มาละเหวย มาละวาอาสาเลี้ยงน้อง
ยายศรีไว้ใจจึงอนุญาต แต่แล้ว...
กริ๊ง กริ๊ง เสียงรถไอศกรีมผ่านมา
สิงพี่น้องก็รีบวิ่งไป ทิ้งน้องไว้คนเดียว
จนเกิดเรื่อง!

 

 

88 บาท
88 บาท

นิทานสร้างคุณธรรม - เข้มแข็งทั้งกายและใจ + คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม

นิทานสร้างคุณธรรม - เข้มแข็งทั้งกายและใจ + คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
นิทานสร้างคุณธรรม - เข้มแข็งทั้งกายและใจ + คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม

ISBN : 9786160432202
เรื่อง : ปิติยามาศ หลีวัฒนาสิริกุล
ภาพ : คาริณย์ หึกขุนทด และ สุมิตรา เจริญศิลาวาทย์
อื่นๆ : 24 หน้า / 24.3 x 24.3 x 0.25 ซม

นิทานคำกลอน ส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทยทั้ง ๑๒ ประการ
 

88 บาท
88 บาท

นิทานสร้างคุณธรรม - เข้าใจและเรียนรู้ ประชาธิปไตย + รักษาวินัยและกฎหมาย

นิทานสร้างคุณธรรม - เข้าใจและเรียนรู้ ประชาธิปไตย + รักษาวินัยและกฎหมาย
นิทานสร้างคุณธรรม - เข้าใจและเรียนรู้ ประชาธิปไตย + รักษาวินัยและกฎหมาย

ISBN : 9786160432189
เรื่อง : ปิติยามาศ หลีวัฒนาสิริกุล
ภาพ : คาริณย์ หึกขุนทด และ หทัยชนก เชียงทอง
อื่นๆ : 24 หน้า / 24.3 x 24.3 x 0.25 ซม

นิทานคำกลอน ส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทยทั้ง ๑๒ ประการ
 

88 บาท
88 บาท

นิทานสร้างคุณธรรม - มีสติ รู้คิด รู้ทำ + รู้หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

นิทานสร้างคุณธรรม - มีสติ รู้คิด รู้ทำ + รู้หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
นิทานสร้างคุณธรรม - มีสติ รู้คิด รู้ทำ + รู้หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

ISBN : 9786160432196
เรื่อง : ปิติยามาศ หลีวัฒนาสิริกุล
ภาพ : คาริณย์ หึกขุนทด และ หทัยชนก เชียงทอง
อื่นๆ : 24 หน้า / 24.3 x 24.3 x 0.25 ซม

นิทานคำกลอน ส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทยทั้ง ๑๒ ประการ
 

88 บาท
88 บาท

นิทานสร้างคุณธรรม - กตัญญูพ่อแม่ ครูอาจารย์ + ใฝ่เรียน เพียรวิชา

นิทานสร้างคุณธรรม - กตัญญูพ่อแม่ ครูอาจารย์ + ใฝ่เรียน เพียรวิชา
นิทานสร้างคุณธรรม - กตัญญูพ่อแม่ ครูอาจารย์ + ใฝ่เรียน เพียรวิชา

ISBN : 9786160432165
เรื่อง : ปิติยามาศ หลีวัฒนาสิริกุล
ภาพ : คาริณย์ หึกขุนทด และ สุทัศน์ ปาละมะ
อื่นๆ : 24 หน้า / 24.3 x 24.3 x 0.25 ซม

นิทานคำกลอน ส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทยทั้ง ๑๒ ประการ
 

88 บาท
88 บาท

นิทานสร้างคุณธรรม - รักษาวัฒนธรรม ประเพณี + มีศีลธรรมเผื่อแผ่ และแบ่งปัน

นิทานสร้างคุณธรรม - รักษาวัฒนธรรม ประเพณี + มีศีลธรรมเผื่อแผ่ และแบ่งปัน
นิทานสร้างคุณธรรม - รักษาวัฒนธรรม ประเพณี + มีศีลธรรมเผื่อแผ่ และแบ่งปัน

ISBN : 9786160432172
เรื่อง : ปิติยามาศ หลีวัฒนาสิริกุล
ภาพ : คาริณย์ หึกขุนทด และ สุทัศน์ ปาละมะ
อื่นๆ : 24 หน้า / 24.3 x 24.3 x 0.25 ซม

นิทานคำกลอน ส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทยทั้ง ๑๒ ประการ
 

88 บาท
88 บาท

นิทานสร้างคุณธรรม - รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ + ซื่อสัตย์ อดทน มีอุดมการณ์

นิทานสร้างคุณธรรม - รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ + ซื่อสัตย์ อดทน มีอุดมการณ์
นิทานสร้างคุณธรรม - รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ + ซื่อสัตย์ อดทน มีอุดมการณ์

ISBN : 9786160432158
เรื่อง : ปิติยามาศ หลีวัฒนาสิริกุล
ภาพ : คาริณย์ หึกขุนทด และ สุทัศน์ ปาละมะ
อื่นๆ : 24 หน้า / 24.3 x 24.3 x 0.25 ซม

นิทานคำกลอน ส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทยทั้ง ๑๒ ประการ
 

88 บาท
88 บาท

ใบหลิวผจญภัย

ใบหลิวผจญภัย
ใบหลิวผจญภัย

Zehn Blätter Fliegen davon

ISBN : 9786160431731
เขียนและภาพ : Anne Moller
แปล : หัทยา
สำนักพิมพ์ : Nanmeebooks
อื่นๆ : 28 หน้า / 20.3 × 24.3 × 0.1 cm / สี่สีในเล่ม

“ใบหลิวผจญภัย”  เล่าเรื่องราวของใบหลิวทั้ง 10 ใบ
ที่หลุดร่วงออกจากกิ่งแล้วปลิวไปตามที่ต่าง ๆ ตามแต่กระแสลมจะพัดพาไป
 เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ว่าใบไม้มีประโยชน์มากกว่าการให้ร่มเงา
หรือคายออกซิเจน แต่คน สัตว์ และพืช ยังนำใบไม้ไปใช้ประโยชน์ได้อีกตั้งมากมาย
 

88 บาท
88 บาท

ขนฟูชวนหนูเป็นเด็กดี : ขนฟูอยากกล้าหาญ

ขนฟูชวนหนูเป็นเด็กดี : ขนฟูอยากกล้าหาญ
ขนฟูชวนหนูเป็นเด็กดี : ขนฟูอยากกล้าหาญ

Rikki Durft
ชุด นิทานสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต

ISBN : 9786160424405
เรื่องและภาพ : GUIDO VAN GENECHTEN
แปล : วรางคณา ศิริวานนท์
อื่น ๆ : 32 หน้า / 24.3 × 24.3 × 0.2 cm.

ขนฟูขอพ่อกับแม่ออกไปนอนในเต็นท์นอกบ้านตอนกลางคืนเพื่อคลายร้อนตามลำพัง
ตอนแรกขนฟูเพลิดเพลินกับการทำอะไรสนุก ๆ ในเต็นท์นอกบ้าน แต่เมื่อไฟฉายถ่านหมด
เขาก็เริ่มจินตนาการถึงสัตว์ประหลาดดุร้าย จนต้องวิ่งหนีออกมานอกเต็นท์

88 บาท
88 บาท

ขนฟูชวนหนูเป็นเด็กดี : ขนฟูห่วงแม่ไก่

ขนฟูชวนหนูเป็นเด็กดี : ขนฟูห่วงแม่ไก่
ขนฟูชวนหนูเป็นเด็กดี : ขนฟูห่วงแม่ไก่

Rikki en Mia de kip
ชุด นิทานสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต

ISBN : 9786160424429
เรื่องและภาพ : GUIDO VAN GENECHTEN
แปล : วรางคณา ศิริวานนท์
อื่น ๆ : 32 หน้า / 24.3 × 24.3 × 0.2 cm.

ขนฟูมีสัตว์เลี้ยงตัวโปรดเป็นแม่ไก่ชื่อ ปุ๊กปิ๊ก
ขนฟูกับปุ๊กปิ๊กมักจะไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอ
แต่อยู่มาวันหนึ่งปุ๊กปิ๊กไม่ยอมให้ขนฟูเข้าใกล้เหมือนเคย 
พอขนฟูเข้าไปอุ้มก็โดนจิกมือ ขนฟูไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น

88 บาท
88 บาท

ขนฟูชวนหนูเป็นเด็กดี : เพื่อนสนิทของขนฟู

ขนฟูชวนหนูเป็นเด็กดี : เพื่อนสนิทของขนฟู
ขนฟูชวนหนูเป็นเด็กดี : เพื่อนสนิทของขนฟู

Rikki en Anni
ชุด นิทานสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต

ISBN : 9786160424382
เรื่องและภาพ : GUIDO VAN GENECHTEN
แปล : วรางคณา ศิริวานนท์
อื่น ๆ : 32 หน้า / 24.3 × 24.3 × 0.2 cm.

ขนฟูอยากเป็นเพื่อนกับปุยฝ้ายจึงพยายามทำทุกวิถีทางให้ปุยฝ้ายประทับใจ 
ทั้งใส่กางเกงขายาว ใส่แว่นตา หรือแม้แต่ใส่หน้ากาก แต่สุดท้ายแล้วเขาก็ได้เรียนรู้
ว่าการเป็นตัวของตัวเองและมีน้ำใจกับเพื่อนต่างหากที่ทำให้ปุยฝ้ายยอมรับเขา

88 บาท
88 บาท

ขนฟูชวนหนูเป็นเด็กดี : ขนฟูจะเป็นพี่

ขนฟูชวนหนูเป็นเด็กดี : ขนฟูจะเป็นพี่
ขนฟูชวนหนูเป็นเด็กดี : ขนฟูจะเป็นพี่

Rikki wordt grote broer
ชุด นิทานสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต

ISBN : 9786160424436
เรื่องและภาพ : GUIDO VAN GENECHTEN
แปล : รุ่งอรุณ สัมผัชชลิต
อื่น ๆ : 32 หน้า / 24.3 × 24.3 × 0.2 cm.

คุณแม่กำลังจะมีน้อง แต่กว่าน้องจะออกมาต้องรอให้ถึงฤดูใบไม้ผลิก่อน 
ขนฟูตั้งตารอและรู้สึกตื่นเต้นมากที่กำลังจะได้เป็นพี่ในไม่ช้า  
สมาชิกใหม่ที่กำลังจะเพิ่มเข้ามาในครอบครัวอาจทำให้คุณพ่อคุณแม่
ให้ความสนใจน้องใหม่เป็นพิเศษ จนละเลยลูกคนโต

88 บาท
88 บาท

ขนฟูชวนหนูเป็นเด็กดี - ขนฟูรักเพื่อนทุกคน

ขนฟูชวนหนูเป็นเด็กดี - ขนฟูรักเพื่อนทุกคน
ขนฟูชวนหนูเป็นเด็กดี - ขนฟูรักเพื่อนทุกคน

The Rikki en zijn vriendjes

โดย : Guido Van Genechten
แปล : รุ่งอรุณ สัมปัชชลิต

สอนให้เด็กรู้จักยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล

88 บาท
88 บาท

ขนฟูชวนหนูเป็นเด็กดี - คุณปู่สอนขนฟูปลูกผัก

ขนฟูชวนหนูเป็นเด็กดี - คุณปู่สอนขนฟูปลูกผัก
ขนฟูชวนหนูเป็นเด็กดี - คุณปู่สอนขนฟูปลูกผัก

The Rikki en de tuin van opa

โดย : Guido Van Genechten
แปล : รุ่งอรุณ สัมปัชชลิต

สอนให้เด็กรู้จักทำสวนและทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว

88 บาท
88 บาท

ขนฟูชวนหนูเป็นเด็กดี - ขนฟูเป็นอัศวิน

ขนฟูชวนหนูเป็นเด็กดี - ขนฟูเป็นอัศวิน
ขนฟูชวนหนูเป็นเด็กดี - ขนฟูเป็นอัศวิน

The Ridder Rikki

โดย : Guido Van Genechten
แปล : วรางคณา ศิริวานนท์

สอนให้เด็กมีจินตนาการและเล่นอย่างสร้างสรรค์

88 บาท
88 บาท

ขนฟูชวนหนูเป็นเด็กดี - ขนฟูกับกระรอก

ขนฟูชวนหนูเป็นเด็กดี - ขนฟูกับกระรอก
ขนฟูชวนหนูเป็นเด็กดี - ขนฟูกับกระรอก

The Rikki en de eekhoorn

โดย : Guido Van Genechten
แปล : วรางคณา ศิริวานนท์

สอนให้เด็กรู้จักรับมือกับความสูญเสีย

88 บาท
88 บาท

ขนฟูชวนหนูเป็นเด็กดี - วันเกิดของขนฟู

ขนฟูชวนหนูเป็นเด็กดี - วันเกิดของขนฟู
ขนฟูชวนหนูเป็นเด็กดี - วันเกิดของขนฟู

The Rikki is jarig

โดย : Guido Van Genechten
แปล : วรางคณา ศิริวานนท์

สอนให้เด็กรู้จักสร้างสรรค์กิจกรรมและเข้าสังคม

88 บาท
88 บาท

smile learning สนุกคิด คณิตศาสตร์ สำหรับ 4-5 ปี เล่ม 01

smile learning สนุกคิด คณิตศาสตร์ สำหรับ 4-5 ปี เล่ม 01
smile learning สนุกคิด คณิตศาสตร์ สำหรับ 4-5 ปี เล่ม 01

ISBN : 3900010013380
โดยและภาพประกอบ : Applebee
แปล : มินเย
สำนักพิมพ์ : Nanmeebooks
อื่นๆ : 44 หน้า

115 บาท
115 บาท

ชุดนิทานพับกระดาษสามมิติ - มหัศจรรย์เมืองกระดาษ

ชุดนิทานพับกระดาษสามมิติ - มหัศจรรย์เมืองกระดาษ
ชุดนิทานพับกระดาษสามมิติ - มหัศจรรย์เมืองกระดาษ

Story and Origami Vol.9 - The First Origami

ISBN : 9786160419517
โดย : Tadpole
ภาพประกอบ : Lim Ji-yun
แปล : ดลนภา นาคพลั้ง
สำนักพิมพ์ : Nanmeebooks
อื่นๆ : 72 หน้า / 24.3 ×24.3×0.6 cm / สี่สีในเล่ม

จอมกับดุ๊กดิ๊กอาสาช่วยชาวเมืองกระดาษที่กำลังเดือดร้อน โดยเตรียมกระดาษสำหรับพับไว้เต็มกระเป๋าแล้วออกผจญภัย  ระหว่างทางทั้งสองได้ช่วยเหลือเพื่อนสัตว์มากมาย จนในที่สุดพวกเขาก็เจอสาเหตุที่ทำให้เมืองกระดาษต้องตกที่นั่งลำบาก 

257 บาท
257 บาท

นิทานอีสปสองภาษา Aesop's Fables ชุดที่ 02

นิทานอีสปสองภาษา Aesop's Fables ชุดที่ 02
นิทานอีสปสองภาษา Aesop's Fables ชุดที่ 02

Aesop's fables 2 languages

โดย : อีสป (Aesop)
แปล : วรรธนา วงษ์ฉัตร
สำนักพิมพ์ : บุ๊คสโตน (Bookstone)
อื่นๆ : 207 หน้า

161 บาท
161 บาท
Syndicate content